Gå til sidens indhold

Politisk strategi

Vision

  • Den Danske Dyrlægeforening er dyrlægernes stærke, fælles organisation og markante profil i samfundet.
  • Det kommer til udtryk i et synligt arbejde for at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt et målrettet arbejde for medlemmernes økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser.
  • Alle dyrlæger finder det oplagt og attraktivt at være aktivt medlem af dette fællesskab. 

Mission

At fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.

Vi sætter dit arbejdsliv på dagsordenen

Vi søger indflydelse på lovgivning, der har betydning for dit arbejdsliv - uanset om du arbejder med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler eller biomedicin. Det sker gennem en målrettet indsats over for det politiske system og ved at være repræsenteret i en lang række udvalg og nævn, hvor vi varetager medlemmernes interesserer.

Se, hvilke udvalg vi er repræsenteret i