Gå til sidens indhold

Hvad er en advarsel - og hvordan får man den?

Din arbejdsgiver kan give dig en advarsel. Arbejdsgiver skal sagligt kunne begrunde, at der er alvorlige problemer med den måde, du udfører dit arbejde på.

En advarsel får man typisk ved en tjenstlig samtale. Advarslen skal angive, hvilke forhold der ikke kan accepteres, og hvordan du skal rette op på problemet.

 • Ofte er en advarsel første skridt mod en fyring

  En advarsel er en streg i sandet. Den indskærper, at en bestemt adfærd, handling eller måde at gøre arbejdet på, ikke er acceptabel.

  Det er arbejdsgiverens ret at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres. Og hvis ikke anvisningerne følges, kan det få konsekvenser. Ofte er en advarsel resultatet af en tjenstlig samtale.

  En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig, men da arbejdsgiveren skal kunne bevise, at der er givet en advarsel - og for hvad - vil mundtlige advarsler i praksis kunne give problemer.

 • Advarslens formål og indhold

  En advarsel er i princippet ikke en "straf". En advarsel er et ledelsesinstrument. Formålet er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås.

  Hvis en advarsel skal fungere som så, forudsætter det:

  • At den præcist angiver, hvilke forhold din chef er utilfreds med. Det kan fx være, at du ikke møder til tiden, eller at du ikke overholder deadlines.
  • At der står, hvordan du kan rette op på problemerne, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke gør det.
  • At den er tidsbegrænset.

  Står der i advarslen fx blot, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det.

  Sådan en mangelfuld advarsel kan betyde, at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig.

  En advarsel kan forældes

  Hvor lang tid der går, før en advarsel er forældet, og dermed mister sin virkning, afhænger af indholdet.

  En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse.

 • Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale

  Du bør kende din ret, og bruge disse råd, hvis du skal til en tjenstlig samtale:

  • Du har ret til på forhånd at vide, hvad mødet skal handle om, fx i form af en dagsorden.
  • Det kan være en god ide at tage en bisidder med. Gerne din tillidsrepræsentant, men ellers en kollega, et familiemedlem eller en bekendt.
  • Det er arbejdsgiveren, der bestemmer. Du bør derfor tage ledelsens oplevelse til efterretning og søge at forbedre din indsats på de angivne punkter. Også uagtet at du måske ikke er enig i det, ledelsen fremfører.
  • Det skal være klart for dig, hvad det er, du skal ændre for at kunne forbedre din indsats.
  • Du skal til samtalen kunne forklare, hvad du evt. mangler af kompetencer eller andre indsatser for at kunne forbedre situationen.
  • Du har ret til at få dine egne bemærkninger taget til referat.
  • I skal aftale en dato for, hvornår advarslen bortfalder.

Ring til ADO på telefon 38 71 08 88

Kontakt os, hvis du skal til en tjenstlig samtale, og få rådgivning.