Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i svineproduktion og sygdomme hos svin

Efteruddannelse med fokus på at øge kvaliteten i din rådgivning.

_C6A2359.jpg

Fagdyrlægeuddannelsen i svineproduktion og sygdomme hos svin er et 2-årigt uddannelsesforløb, der giver dig bredt anerkendte kompetencer og styrker dit nationale og internationale netværk rettet mod veterinær rådgivning i svinebesætninger. Læring foregår på højt fagligt niveau i samspil med danske og udenlandske forsknings-, uddannelses- og rådgivningsinstitutioner og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksislivet. 
 
Undervisningen tilrettelægges som kursussamlinger med ekspertindlæg og diskussioner samt besætningsbaseret projektorienteret læring, der foregår som selvstændigt arbejde mellem kursussamlingerne. For at sikre kompetencer inden for international svinepraksis planlægges kursussamlinger og besætningsbesøg i udvalgte EU-lande.
 
Uddannelsesforløbet giver mulighed for at afprøve og implementere de nyerhvervede værktøjer og den nye viden i praksis undervejs.

Se liste med godkendte svinefagdyrlæger

 • Kursusindhold

  Blandt de elementer, der vægtes i uddannelsen kan nævnes:

  Besætningsdiagnostik

  • Samlet tolkning af laboratoriesvar, kliniske fund og risikofaktorer
  • Stikprøvestørrelser
  • Kvantitative molekylære metoder.

  Praktisk anvendelse af rådgivningsværktøjer

  • Kødkontrol-data
  • Statististisk vurdering af produktionsdata
  • VETSTAT
  • Beregning af dækningsbidrag
  • Egenkontrolprogrammer
  • Benchmarking af besætninger
  • Produktionsanalyse.

  Opbygning af praksisdatabase

  • Datakvalitet
  • Faldgrupper
  • Analytiske muligheder

  Ledelse- og kommunikation

  • Motivation
  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Tilfredse medarbejdere.

  Praktisk anvendelse af epidemiologi

  • Epi-undervisningen integreres med de øvrige emner
  • Netbaserede og gratis værktøjer benyttes.      

   Retsmedicin

  • Målet med undervisningen er at give kursisten et kendskab til reglerne omkring krydsoverensstemmelse og lovgivningen vedrørende dyrevelfærd, stalde etc. så kursisten rustes til at kunne advokere for sin klient.

  Europæisk svineproduktion og svinepraksis

  • Besætningsbesøg med hands-on øvelser
  • Samlinger i andre EU-lande.

   Netværk

  • Etablering og styrkelse af nationalt netværk på tværs af praksis
  • Etablering og styrkelse af internationale netværk.
 • Betingelser for optagelse

  Optagelse på uddannelsen kræver:

  • At du er medlem af Den Danske Dyrlægeforening
  • Har minimum 2 års erfaring med rådgivning i svinebesætninger og fortsat er beskæftiget indenfor svineområdet under uddannelsen.

  Uddannelsen gennemføres ved minimum 12 deltagere, og der optages maksimalt 20 på uddannelsen. Ved overtegning optages der efter faldende anciennitet.

 • Tid og pris

  Det er ikke planlagt, hvornår næste hold begynder.

  Prisen ligger omkring 130.000-140.000 kr. + moms, som opkræves i 4 rater. Prisen omfatter almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning og ophold under kursussamlingerne.

 • Tilmelding

  Hvis du er interesseret i at deltage på uddannelsen, når den afholdes næste gang, er du velkommen til at sende din forhåndsansøgning til: DDD-Kursus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. Tlf.: 3871 0888, e-mail: kursus@ddd.dk. Angiv "Fagdyrlæge sygdomme hos svin" på ansøgningen.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

gert.jpg