Gå til sidens indhold

Udenlandsk arbejdsgiver

Er du ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver i udlandet, gælder dansk funktionærret og anden almindelig dansk lovgivning ikke.

Scanstockphoto Image 1006131

Når dit job i udlandet er hos en udenlandsk arbejdsgiver, vil du formentlig blive ansat på mere eller mindre lige fod med den lokale arbejdskraft, og din løn vil normalt ligge lavere, end den gør for udstationerende medarbejdere.

Inden du tager afsted, skal du sætte dig ind i de relevante lokale love. Samtidig skal du sikre dig - via din ansættelseskontrakt - på de områder, hvor der ikke er nogle regler, eller hvor de er utilstrækkelige.

Din løn

Normalt forhandler du selv løn med din kommende arbejdsgiver. Undersøg, hvad det koster at leve i landet, om der er obligatoriske eller nødvendige forsikringer, og hav det med i baghovedet under dine forhandlinger.

Husk også, at man i nogle lande har et mere liberalt syn på frynsegoder end i Danmark, og at de kan være lavere beskattet, om overhovedet. Sæt dig også ind i denne del af den lokale skattelovgivning, så du er klædt på til at forhandle løn med en arbejdsgiver i udlandet.

Få hjælp fra en advokat

Din ansættelseskontrakt vil normalt være skrevet på arbejdslandets sprog, og den kan indeholde en del juridiske termer og fagudtryk. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en advokat, der har specialiseret sig i det konkrete lands arbejdsmarkedsforhold, og beder om rådgivning.

Din tjekliste, når du bliver ansat i udlandet

Inden du skriver under, skal du have styr på en række forhold. Og det du og din arbejdsgiver bliver enige om, skal fremgå af din kontrakt. Ellers kan det være umuligt at bevise, hvad I har aftalt.

 • Aftaler om det arbejdsmæssige

  Når det gælder det rent arbejdsmæssige, skal du have en aftale, der tydeligt angiver:

  • Tiltrædelsestidspunkt, og varigheden af udlandsopholdet hvis det er tidsbegrænset.
  • Arbejdsgivers fulde navn og adresse samt arbejdsstedets adresse (ikke nødvendigvis den samme).
  • Arbejdets indhold. Sørg for en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om det.
  • Dine lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
  • Din arbejdstid skal stå klart. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde. Skal det fx udbetales eller afspadseres?
  • Ferie og fridage skal aftales. Det kan også være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til frihed ved barns sygdom.
  • Noget om rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter under udstationeringen. Hvad med eventuel repræsentation og brug af kreditkort.
  • Opsigelsesvilkår skal aftales. Tag særligt  stilling til muligheden for at afbryde udlandsopholdet fra din side.

  Du og din arbejdsgiver bør i øvrigt aftale, hvad det gældende retsgrundlag er, og hvilke regler der vil blive taget i brug, hvis der opstår tvister.

 • Aftaler der handler om familien

  Hvad enten du tager afsted alene eller ej, råder vi dig til at få klare aftaler om:

  • Dine boligforhold og økonomien i forbindelse med at flytte fra Danmark og senere retur

  • Eventuelt tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.

  • Hvem tegner de relevante forsikringer for  familien? Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.

  • "Øvrige udgifter" som fx udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv.

  • Hvilke vilkår har du i forhold til (betalte) hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide.

 • Vigtige forsikringer

  Det er vigtigt, at du er klar over, hvordan du (og din familie) er forsikret, mens du er i udlandet. Det gælder også ved sygdom og ulykke.

  Du bør tjekke, hvilke forsikringer du skal have i netop det land, du er på vej til.

  Her kan du finde hjælp:

  Om sygesikring

  Spørg også dit eget forsikringsselskab. Nogle selskaber forsikrer internationalt.

Er du i tvivl om reglerne om udlandsansættelse, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.