Gå til sidens indhold

Etablering og salg

DA hjælper dig med at optimere driften af din virksomhed.

 • Moms i privat dyrlægepraksis

  Momsreglerne gælder også for dyrlæger. Du skal dog kun opkræve moms, hvis dine indtægter udgør mere end 50.000 kr. årligt.

  Er din indtægt over 50.000 kr. årligt, skal du også momsregistreres og indbetale moms til SKAT.

 • Praksisnummer

  Alle dyrlæger tildeles en personlig adgang til VetStat i forbindelse med udstedelse af autorisation.

  Brugernavnet er dyrlægens autorisationsnummer, og adgangskoden fremsendes pr. brev af CGI til dyrlægens privatadresse.

  Hvis man har mistet eller glemt sin adgangskode, kan en ny rekvireres ved henvendelse til CGI's servicedesk på telefon 7021 1321 eller via e-mail: dk-support.dk@cgi.com.

  Ved oprettelse af en ny dyrlægepraksis skal dyrlægen selv registrere denne i VetReg ved brug af det tildelte login. Den registrerende dyrlæge bliver automatisk tilknyttet pågældende praksis. Den enkelte dyrlæge er forpligtet til at opdatere oplysningerne i VetReg. 

 • Registrering

  Din virksomhed skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor den får et CVR (Centrale Virksomheds Register) nummer.

  Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside finder du en anmeldelsesblanket, som du kan downloade. 

 • Kliniknavn

  Inden du beslutter dig for et navn, skal du sikre dig, at navnet ikke allerede benyttes. Det kan du undersøge hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 • Markedsføring

  Når du etablerer en ny klinik, kan markedsføring være nødvendigt for at udbrede kendskabet til din ekspertise. Du kan annoncere i telefonbøger, aviser, på egen hjemmeside osv. Ligeledes kan du sende annoncer ud pr. post. Derimod må du ikke sende e-mails, fax eller anden elektronisk kommunikation, med reklame og tilbud om at afsætte varer eller tjenesteydelser, medmindre modtageren har anmodet om det.

  Hvis du fra forbrugeren har modtaget den elektroniske adresse, må du gerne markedsføre dine produkter eller ydelser overfor vedkommende. Men forbrugeren skal have mulighed for at afvise, både når forbrugeren oplyser dig adressen og ved eventuelle fremtidige henvendelser. Afvisningen skal kunne ske let og uden udgifter for forbrugeren. Reglerne herom finder du i Markedsføringsloven § 6 på www.retsinfo.dk

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15