Gå til sidens indhold

Blodprøver til kontrol for doping

Faggruppe Heste har indgået en aftale med laboratoriet LGC i England om analyse af dopingprøver, der er udtaget i forbindelse med handelsundersøgelser på heste. Det er vigtigt at proceduren for prøveudtag følges, ligesom at dyrlægen skal være opmærksom på, hvorvidt der ønskes opbevaring eller direkte analyse af prøven.

COLOURBOX4431280

Faggruppe Heste mener, at dyrlæger skal have mulighed for at udtage juridisk valide dopingprøver i forbindelse med, at dyrlægen udfører en handelsundersøgelse. I den forbindelsen har faggruppen indgået en aftale med LGC, der er et højt akkrediteret laboratorie, som blandt andet håndterer dopingprøver for Veterinary Defence Society England.

Samtidig har Faggruppe Heste udarbejdet en procedurebeskrivelse for, hvordan blodprøverne udtages og opbevares. Du finder dette beskrevet nedenfor, hvor du også kan printe proceduren, prisaftalerne og et forslag til aftalemail til LGC.

Ved spørgsmål kan Formand for Faggruppe Heste, Ginnie Hørning, kontaktes på ghh@ddd.dk eller Fagpolitisk konsulent i DDD, Karin Melsen på km@ddd.dk

 • Rekvirering af doping kits
  • Klinikken oprettes som kunde hos LGC i England. Dette sker ved at sende mail til equine.submissions@lgcgroup.com med henvisning til aftale indgået med DDD (The Danish Veterinary Association).
  • LGC fremsender herefter en kundeformular, som skal udfyldes første gang der bestilles kits. I mailen til LGC skal der angives hvor mange kits der ønskes tilsendt.
  • Al afregning for kits og evt. efterfølgende analyser sker direkte med LGC (se evt. bilag 1, der indeholder en standard tekst man kan indsætte i den indledende mail hvis man ønsker dette).
  • OBS: Har du modtaget kits før 1. april 2022 skal du kontakte LGC hvis du ikke har modtaget revideret materiale vedrørende forsendelse mv.

   

 • Udtag af dopingprøve
  • Skal udtages af dyrlægen INDEN handelsundersøgelsen starter og med ejer/besætningsansvarliges accept.
  • Hvis handelsundersøgelsen foregår på en klinik, bør prøven udtages når hesten ankommer, alternativt sørg for boks, der kun anvendes til heste, som ikke er blevet medicinsk behandlet.
  • Brug altid engangshandsker når prøven udtages for at undgå kontaminering af prøven.
  • Brug kun de tilsendte blodprøveglas, der efterfølgende forsegles i det medfølgende kit UDEN forudgående centrifugering.
 • Udfyldelse af papirer
  • Udfyld den medfølgende rekvisition. De medfølgende barkoder påsættes.
  • Afkryds om prøven skal opbevares eller analyseres med det samme. Vær opmærksom på priserne for de enkelte analyser (se bilag 2).
  • Parterne eller deres repræsentant bør være til stede og underskrive at prøven er taget fra den hest, der handelsundersøges. Såfremt kun en part er til stede, underskriver denne blanketten. Klinikken/køber/sælger/LGC skal have hver deres del af rekvisitionen.

   

 • Praktisk håndtering af prøven
  • Det forseglede blodprøvekit kan opbevares i køleskab i op til 5 dage, og sendes med kurer til LGC. I praksis betyder dette at ugens prøver kan sendes samlet fx fredag. Send gerne en mail til LCG om at I afsender prøverne således at de kan efterlyse dem, hvis der sker et svigt hos kureren. Importpapirer skal vedhæftes.
 • Evt. analyse af prøven
  • Hvis intet andet er bestilt opbevares prøven hos LGC i 6 måneder. Herefter destrueres prøven. Såfremt der ønskes en analyse af prøven, kontaktes LCG i mail med reference til den barkode, der blev anvendt ved udtagningen, og det angives, hvilken analyse der ønskes.
 • Hvad indeholder et prøvekit?
  • 1 Medi-tissue
  • 2 vacutainer blodprøveglas
  • 1 vacutainer nål og holder
  • 1 sæt med 6 stregkode-labels
  • 1 brudsikker beholder
  • 1 LGC-sikkerhedspose
  • Instruktion og forsendelsesdokumenter (bemærk er opdateret i kits efter 1. april 2022)
  • LGC part no. STK011589 Sample kit, som aftalt med Den danske Dyrlægeforening.

Kontakt

Karin Melsen
Fagpolitisk konsulent

Karin