Gå til sidens indhold

EHV 1 - mistanke og håndtering

Anbefalinger til dyrlæger til korrekt håndtering af mistanke om Equin herpes virus 1 (EHV 1). For at begrænse smitte er det vigtigt, at alle tager ansvar - både hesteejere, dyrlæger og folk, der færdes i stalde.

Viden om equin herpesvirus

Faggruppe Heste har udarbejdet en evidensbaseret og fagligt opdateret vejledning om equin herpesvirus.

(Se også FHs pjece om forebyggelse af smittespredning længere nede på siden)

Smitte med EHV1 kan give udslag i alt fra subklinisk infektion til alvorlig luftvejsinfektion. Desuden kan ses feber, neurologiske symptomer, og virus kan også medføre abort hos drægtige hopper (primært sidst i drægtigheden) eller foling af svage føl. Hopper, der aborterer udviser sjældent andre symptomer.

Smitte sker primært respiratorisk, ved direkte og indirekte kontakt med sekreter, aborteret materiale/ placenta/fosterhinder og via sæd. Inkubationstiden er op mod 10 dage, og i denne periode kan hesten udskille virus uden kliniske symptomer.

Ved mistanke om EHV1 skal udtages prøver til diagnostisk undersøgelse. Vi har indhentet oplysninger vedrørende prøveudtagning og diagnostik fra tre laboratorier:

Idexx, LABOKLIN og Statens Veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, men der er naturligvis andre laboratorier, der udfører diagnostik for EHV1. Hvis man anvender andre laboratorier, er det vigtigt at forhøre sig om prøveudtagningsmetode og opbevaring/forsendelse af prøve for at sikre korrekt og optimal diagnosticering.

Prøveudtagning og diagnosticering

Feber, respirationsvejs- og/eller neurologiske symptomer:

Dyb næsesvaber, som skal udtages med steril tør bomuldssvaber (brug evt. uterussvaber til hoppe, eller kulsvaber UDEN at bruge kulmediet). Efter udtagning skal svaber placeres i sterilt reagensglas (uden medie) og afsendes hurtigst muligt. Der udføres PCR analyse, og det tilrådes at vælge en luftvejsprofil (EHV 1+4, influenza og evt. Streptococcus equi/subsp. zooepidemicus og evt. equin arteritis virus).

Ulempen ved PCR-analyse er risikoen for falsk negative resultater pga. utilstrækkelig mængde prøvemateriale. Det anbefales derfor, at man er ekstra grundig med svabningen, og er "grov" nok, således at der kommer celler fra næseslimhinden på svaberen. Det anbefales, at der udtages 2 stk. svabere per hest.
 • LABOKLIN: Næsesvaber til PCR-diagnostik
  Svartid: Fra dag til dag
 • Idexx: Næsesvaber til PCR-diagnostik
  Svartid: 1-3 arbejdsdage
 • SVA: EDTA blod og næsesvaber til PCR diagnostik.
  Svartid: Ej oplyst.

Abort:

Der kan enten udføres PCR-diagnostik på amnion og placentavæv eller immunohistokemisk undersøgelse på aborteret materiale. Til PCR-diagnostik placeres vævsstykker i sterile beholdere. Til immunohistokemisk undersøgelse (DTU VET) skal vævet fikseres i formalin.

 • LABOKLIN: Amnion til PCR-diagnostik
  Svartid: Fra dag til dag
 • Idexx: Amnion eller placenta til PCR-diagnostik. Svartid: 1-3 dage
 • SVA: Placenta/amnion, lever, lunge og miltvæv fra aborteret foster til PCR-diagnostik
  Svartid: Ej oplyst.

Anvend sterile handsker ved alle prøveudtagninger.

Viden om forebyggelse af smittespredning

Faggruppe Heste har udarbejdet en evidensbaseret og fagligt opdateret vejledning om forebyggelse af smittespredning (biosecurity). Pjecen er under revidering (april 2023)

Kontakt

Karin Melsen
Dyrlæge, politisk chefrådgiver

Politik / Kommunikation

Karin