Gå til sidens indhold

Obligatorisk mærkning af katte

Den Danske Dyrlægeforening arbejder målrettet for regler om obligatorisk mærkning og registrering af katte. Det er vigtigt, at katte mærkes og registreres i et register, så fx bortløbne katte og tilskadekomne katte kan få hjælp og komme tilbage til ejeren.

Scanstockphoto Image 4690113

Incitamentsordningen: Lov om mark- og vejfred

DDD har i fællesskab med flere dyreværnsorganisationer evalueret på den lovændring, som trådte i kraft i juli 2021. Her afskaffedes pligten til at fremlyse umærkede katte. Det betyder, at ejerskabet af en umærket kat automatisk overgår til optageren, og katten øjeblikkeligt vil kunne videreformidles. 

Formålet med lovændringen var at øge katteejernes incitament til at få mærket deres katte og at afhjælpe presset på katteinternaterne, som har oplevet en stigende tilgang af herreløse tamkatte gennem de seneste år.

Er katten mærket og registreret korrekt, har internatet eller optageren pligt til at kontakte ejeren inden for 24 timer, og når kontakt er etableret, har ejeren 24 timer til at afhente katten, medmindre andet bliver aftalt. Ellers bliver katten optagerens ejendom. 

Evalueringen af ordningen er udkommet som en fælles rapport, og hver organisation har desuden besvaret specifikke spørgsmål, som Landbrugsstyrelsen har fremsendt og som skal fremlægges for Folketinget.

Rapporten peger på, at der ikke er set den ønskede effekt af incitamentsordningen i forhold til at øge antallet af registrerede ejerkatte ad frivillighedens vej. 

Læs hele rapporten

Regler for hold af katte

Den 1. juli 2023 trådte en ny bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte i kraft. Reglerne stiller krav til, hvordan katte må holdes, herunder særlige krav, hvis kattene holdes i erhvervsmæssigt øjemed. Du kan læse om reglerne her Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte (retsinformation.dk)

Faggruppe Familiedyr har også i denne sammenhæng kæmpet for, at regler om obligatorisk mærkning og registrering blev skrevet ind i bekendtgørelsen. Kun ved at kunne identificere kattene fra hinanden er det muligt at føre tilstrækkeligt kvalificeret tilsyn og kontrol med erhvervsmæssige hold af katte og løfte dyrevelfærden for alle kattehold - private som erhvervsmæssige. Desværre kom det ikke med i denne omgang, hvilket DDD har kritiseret i høringssvaret.

Læs DDDs høringssvar

Opfordring til at få katten mærket og registreret

Den Danske Dyrlægeforeningen anbefaler, at katte mærkes permanent med en øretatovering og/eller en mikrochip, da et halsbånd nemt kan falde af eller fjernes. Katten bør samtidigt registreres i mindst et katteregister, så ejer let kan kontaktes, hvis katten bliver fundet.

Det er en katteejers eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der står i registret, er opdaterede og korrekte.

Katteansvarsgruppen

Hvert år i uge 39 sætter Den Danske Dyrlægeforening fokus på det ansvarlige ejeskab af katte. Kampagnen oplyser om, hvorfor man som katteejer bør få mærket og registreret sin kat, neutralisere katten og giver gode råd til, hvordan katteejeren giver sin kat det bedste katteliv. Dyrlæger og klinikker kan hente gratis materiale og fx også dele opslag fra Facebooksiden TaAnsvar eller DDD.

 

Hent coverfoto til Facebook

Hent foto til Facebook-opslag

Hent foto til Instagram-opslag

Tekst: Vigtigt nyt til katteejere (opslag som billedfil)
Tekst: Vigtigt nyt til katteejere (opslag som pdf)

Tekst til Facebook- og Instagramopslag

 

Deltagere i Katteansvargruppen

Dansk Katteregister www.dansk-katteregister.dk
Den Danske Dyrlægeforening www.ddd.dk
Det Danske Katteregister www.katteregister.dk
Dyrefondet www.dyrefondet.dk
Kattens Værn www.kattens-vaern.dk
Dyrenes Beskyttelse www.dyrenesbeskyttelse.dk

Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation www.doso.dk
lnges Kattehjem www.inges-kattehjem.dk
Dyreværnet www.dyrevaernet.dk