Gå til sidens indhold

Udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme

- hvordan skal du forholde dig som praktiserende dyrlæge?

DSC 5409

Anmeldepligtige husdyrsygdomme, heraf i særdelshed afrikansk svinepest (ASF), er en alvorlig trussel mod den danske husdyrpopulations sundhed og velfærd. DDD tager truslen fra ASF meget alvorligt og ønsker at forberede danske dyrlæger bedst muligt på en udbrudssituation.

Både embedsdyrlæger og praktiserende dyrlæger spiller vigtige roller i det veterinære beredskab i en udbrudssituation. Embedsdyrlægerne er en del af beredskabet i kraft af deres arbejde, mens de praktiserende dyrlæger kan inddrages til støtte for myndighedernes indsats.

Som organisation står DDD til rådighed for myndighederne i forbindelse med mobilisering af de praktiserende dyrlæger og evt. veterinærstuderende i en udbrudssituation. DDD har derfor i januar 2019 deltaget i myndighedernes beredskabsøvelse om ASF.

Øvelsen gav anledning til en række spørgsmål, som man som praktiserende dyrlæge kan have i en udbrudssituation, og derfor er DDD i færd med at udarbejde en FAQ, der forventes færdig medio 2019.