Gå til sidens indhold

Tillidsrepræsentant i det private

Som tillidsvalgt, kontaktperson eller netværksperson på din arbejdsplads er du ofte bindeleddet mellem ADO, dine kolleger og arbejdspladsen. Du kan også have en vigtig funktion i forbindelse med dine kollegernes løn- og ansættelsesforhold.

Hvad enten du fungerer som netværksperson, kontaktperson eller er tillidsvalgt på en privat arbejdsplads, udfører du et vigtigt arbejde. ADO har brug for et tæt forbindelse til netop TR-netværket. Du fungerer også som mange medlemmers primære kontakt til ADO.

ADO arbejder for også at sikre overenskomster på det private arbejdsmarked, og i den sammenhæng er alle tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner.

Vilkår i forbindelse med tillidsrepræsentantarbejdet

De vilkår, du har som tillidsrepræsentant, vil normalt afhænge af den aftale, der gælder for din arbejdsplads.

Normalt vil gælde, at du får sædvanlig løn, når du udfører arbejdet som tillidsrepræsentant. Det vil ligeledes normalt gælde, at hvis du har behov for at løse opgaver, som tillidsrepræsentant uden for arbejdspladsen eller skal deltage i tillidsrepræsentantuddannelse, skal du aftale det forud med ledelsen.

Tips og gode råd

  • Indgå en aftale med din arbejdsgiver om, hvor meget tid der skal bruges på tillidsrepræsentantarbejdet. I aftalen kan indgå en liste med de opgaver, som tillidsrepræsentanten normalt varetager på arbejdspladsen.
  • Det vigtigt, at der udarbejdes en vurdering af, hvilke konsekvenser valget som tillidsrepræsentant får for dit almindelige arbejde, samt hvilke opgaver der må overlades til andre medarbejder som følge af valget.
  • Registrer løbende den tid, som du bruger på tillidsrepræsentantarbejdet, og hvad du bruger tiden til. På den måde har du et bedre overblik over dine opgaver og tidsforbrug, når du skal tale med ledelsen om tillidsrepræsentantarbejdet.

Lov om information og høring af lønmodtagere

Vær opmærksom på, at hvis du er ansat på en virksomhed med mindst 35 medarbejdere, er virksomheden i henhold til lov om information og høring af lønmodtagere forpligtet til at informere og høre medarbejderne om forhold af væsentlig betydning for medarbejderne på virksomheden.

Informationen skal gives jævnligt på passende tidspunkter til de af medarbejderne valgte repræsentanter.

Medarbejderrepræsentanterne skal på baggrund af informationen have mulighed for

  • At fremsætte en udtalelse
  • At forberede sig på og holde møde med ledelsen og
  • At få et begrundet svar fra ledelsen på eventuelle udtalelser.

Er det valgt en tillidsrepræsentant eller flere tillidsrepræsentanter på virksomheden, vil det være disse, der repræsenterer medarbejderne.

Er det ikke valgt tillidsrepræsentanter på virksomheden, vælger hver medarbejdergruppe en repræsentant.

Disse har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende fagligt område.

Lov om information og høring af lønmodtagere