Gå til sidens indhold

Løntillæg – store bededag

Med virkning fra den 1. januar 2024 er store bededag afskaffet som en helligdag.

For månedslønnede medarbejdere - herunder ansatte dyrlæger, ansatte omfattet af veterinærsygeplejerskernes overenskomst og månedslønnede funktionærer - betyder afskaffelsen, at medarbejderne fremover skal arbejde på den tidligere store bededag.

Som kompensation for den forøgede arbejdstid vil medarbejderne optjene et tillæg til deres løn på 0,45 procent. Tillægget skal efter loven beregnes på baggrund af medarbejdernes sædvanlige og fastpåregnelige løn, dvs. den løn, som en medarbejder, der holder ferie med løn, er berettiget til under ferie

Løntillægget optjenes fra den 1. januar 2024, og kan udbetales efter to modeller:

  1. To gange årligt med lønnen for maj og august måned, eller
  2. løbende med den faste løn hver måned.

Uanset hvilken model du som arbejdsgiver vælger, skal du sikre dig, at alle medarbejdere modtager 0,45 pct. af den sædvanlige og fast påregnelige årsløn.

Vær opmærksom på, at medarbejdere, der holder orlov efter barselslovens regler uden fuld løn, vil have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde. Dette er ifølge loven begrundet i, at det herved skal sikres, at denne gruppe ikke behandles mindre gunstigt.

Vær også opmærksom på, at timelønnede medarbejdere ikke er omfattet af loven. Timelønnede medarbejdere skal således ikke, i modsætning til månedslønnede medarbejdere, have løntillægget, men får blot den aftalte timeløn, når der arbejdes på store bededag.

Hvordan orienterer du dine medarbejdere?

DA har udarbejdet et forslag til et kontrakttillæg til allerede ansatte om konsekvenserne af afskaffelsen af store bededag. Dette tillæg kan anvendes til månedslønnede funktionærer, ansatte dyrlæger og ansatte omfattet af veterinærsygeplejerskernes overenskomst.

DA anbefaler, at arbejdsgiver senest den 1. januar 2024 sørger for skriftligt at orientere de relevante medarbejderne om konsekvenserne af loven og valget af model 1 eller 2 jævnfør ovenfor. Tillægget kan eventuelt udsendes i form af en e-mail, hvor det anføres, at det er at betragte som et tillæg til ansættelseskontrakten.

Du finder DAs forslag til kontrakttillæg i boksen herunder.

Dokumenter

Bemærk - for at få adgang til dokumenterne, skal du logge ind med MitID. Når du klikker på et dokument, vil du blive ført til et filarkiv.

Tillæg til ansættelseskontrakt vedrørende store bededag

 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15