Gå til sidens indhold

Bidskader og skambid

Få overblik over definition af skambid.

COLOURBOX9583680

Et skambid er defineret ved følgende:

  • Flere dybe, punktformede sår, der når dybt ned i underhuden eller penetrerer ned i muskulatur; det skal tydeligt fremgå, at der er tale om flere bid, og at det er foregået med nogen voldsomhed, eller
  • udrivning (dyb flænge) i underhud/muskulatur (altså ikke kun i huden/skindet), eller
  • bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra ubetydelige skader på hundeører), eller
  • bidlæsioner, der medfører døden, herunder situationer, hvor en hund rusker en anden hund til døde, uden at biddet i sig selv har givet anledning til skader af en karakter som beskrevet i de foregående tre punkter.​​
FF og Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE) har i fællesskab udarbejdet et skema, som dyrlæger kan bruge til at registrere bidsår. Du kan hente det nedenfor i boksen. Her finder du også en artikel fra Journalen nr. 4 2020 om dyrlægens rolle i bidsager.