Gå til sidens indhold

Meritansøgning

Såfremt eleven vurderes til at have særlige forudsætninger for uddannelsen som veterinærsygeplejerske, kan eleven ansøge om afkortning af uddannelsestiden (meritansøgning).

Eleven kan fx have en uddannelse, der på område kan sidestilles med veterinærsygeplejerskeuddannelsen, eller eleven kan have haft beskæftigelse, der giver særlige forudsætninger for uddannelsen.

Praktikvirksomheden skal være indforstået med, at eleven ansøger om afkortning af uddannelsestiden.

Merit for praktiktiden

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje tager stilling til ansøgninger om afkortning af praktiktiden.

Med ansøgningen skal følgende vedlægges:

  • Lønsedler for arbejdsperioden, der begrunder meritansøgningen
  • Dokumentation for udførte arbejdsopgaver samt ugentlig arbejdstid i arbejdsperioden, der begrunder meritansøgningen
  • Dokumentation fra såvel elev samt elevens praktikvirksomhed om, at begge parter er indforstået med, at eleven opnår merit.
  • Oplysning fra praktikvirksomheden om eleven fravær i uddannelsestiden.

Merit for skoleophold

Hansenberg i Kolding tager stilling til ansøgninger om afkortning af skoleophold.

 

Kontakt

Marianne Karlberg.
Udvalgssekretær, Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje

Marianne