Gå til sidens indhold

Konkurs og betalingsstandsning - privatansat

Er din arbejdsgiver erklæret konkurs eller ved at blive det, skal du kontakte ADO og få mere at vide om dine rettigheder og muligheder for at få udbetalt din løn.

Du kan søge om erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvis din arbejdsgiver ikke kan betale løn. Det kan ADO hjælpe dig med.

Din løn under en betalingsstandsning

Hvis virksomheden, du arbejder for, går i betalingsstandsning, er du som udgangspunkt sikret løn i op til tre måneder, dog maksimalt 55.000 kr.

LGs udbetaling sker til arbejdsgiverne, og du kan ikke selv søge LG om udbetalinger.

Lønmodtagere med udenlandsk arbejdsgiver

Lønmodtagere, der er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver fra et andet EU-land, skal have deres krav dækket i det land, hvor lønmodtageren arbejder, når den udenlandske arbejdsgiver går konkurs.

En lønmodtager, der sædvanligvis har udført sit arbejde i et andet EU-land, skal have dækning fra dette lands garantiordning, selv om arbejdsgiveren er dansk.

Placering af ferie i opsigelsesperioden

På baggrund af Feriekontorets oplysning om, at LG, pga. arbejdsgiverens økonomiske situation, kan placere ferie uden varsel, vil LG placere al ferie i opsigelsesperioden, hvis der er plads til antallet af feriedage. Dvs. uden det normale varsel skal kunne indeholdes i opsigelsesperioden, for hovedferien 3 måneder og restferien 1 måned. Hvis opsigelsesvarslet er over 5 uger, vil al tilgodehavende ferie blive placeret i opsigelsesperioden.

Læs mere på LGs hjemmeside