Gå til sidens indhold

Four-country meetings

Hvert år mødes DDD med tyske, hollandske og franske kolleger for at dele viden.

Den Danske Dyrlægeforening nyder godt af input og inspiration fra andre lande og mødes således regelmæssigt med kollegaer fra Tyskland, Holland og Frankrig til "Four-country meetings".

Samarbejdet begyndte i 2011 på DDD’s initiativ på grund af stigende politisk pres for at reducere antibiotikaforbruget hos produktionsdyr.

Udvekslingen af viden, initiativer og strategier har vist sig yderst brugbar for de fire lande i en tid, hvor den veterinære profession er i centrum for one health-strategier i hele Europa.

I alle fire lande er der fokus på antibiotikaresistens, antibiotikaforbrug og ansvarlig anvendelse af medicin. Selv om udfordringerne er de samme, er de nationale tilgange og forudsætninger forskellige. For eksempel er det fortsat tilladt for dyrlæger at sælge antibiotika i Tyskland, Holland og Frankrig, mens dette i mange år ikke har været tilladt i Danmark.