Gå til sidens indhold

Fag

Webinar - Modeller for vagtdækning i hestepraksis - muligheder og udfordringer

Bliv præsenteret for forskellige modeller for vagtsamarbejdets organisering i Danmark med fokus på hestepraksis. Webinaret lægger op til gensidig inspiration blandt medlemmer af Dyrlægeforeningen med efterfølgende diskussion af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller.

Se webinaret (kræver login).

Webinaret blev afholdt tirsdag den 21 maj 2024. 

Webinar om økologi for kvægdyrlæger

Regler i økologisk kvægbrug - har du også lidt svært ved at finde rundt i dem? Så er der hjælp at hente her. Sammen med Birgit Ingvorsen vil jeg gennemgå regler, der er relevante for kvægdyrlægen i Økologiske kvægbesætninger.

Se webinaret samt præsentation (kræver login).

Webinaret blev afholdt tirsdag den 7. maj 2024. 

Webinar - Guide til tilsyn i dyrehandler

Formålet er at sikre, at Faggruppe Familiedyrs medlemmer er trygge ved at føre tilsyn i dyrehandlere samt at styrke samarbejdet mellem dyrlæger, dyrehandlere og Fødevarestyrelsen for at øge dyrevelfærden for eksotiske kæle- og hobbydyr i dyrehandlere.

Se webinar

Webinar om dyrevelfærd i natur- og rewildingprojekter

Formålet med webinaret er at oplyse om DDDs hidtidige arbejde med at sikre dyrevelfærden for de store dyr, der udsættes i natur- og rewildingprojekter, og hvad foreningen på nuværende tidspunkt arbejder på.

Se webinaret 

Webinaret blev holdt tirsdag 30. august 2022.

Webinar om rådgivning omkring mindre fjerkræhold

Ændring af reglerne om stalddørssalg primo 2021 har medført en øget efterspørgsel af faglig rådgivning fra fjerkræavlere om sundheds- og dyrevelfærdsmæssige forhold. Bliv bedre klædt på til at rådgive mindre fjerkræbesætningsejere om dyrevelfærds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Se webinaret og rust dig til at løse denne opgave

Webinaret blev afholdt torsdag 10. marts 2022.

Webinar om ny veterinærmedicinlovgivning (2)

På dette webinar kan du blive opdateret om implementeringen af den nye veterinærlægemiddelforordning i Danmark, og du kan høre Fødevarestyrelsens og Lægemiddelstyrelsens svar på en række spørgsmål stillet af medlemmer og faggruppeformænd.

Se webinar om ny veterinærmedicinlovgivning

Webinaret blev afholdt tirsdag den 22. marts 2022.

Bliv klogere på baggrunden for den ny EU-forordning

FVE-præsident Rens van Dobbenburgh giver et indblik i, hvorfor EU-reglerne om veterinærmedicin havde behov for at blive opdateret. På webinaret kommer Rens van Dobbenburgh rundt om grundpillerne i den nye forordning samt forventninger til centrale fordele, og hvordan FVE vil arbejde videre med de ulemper, som har vist sig efterfølgende.

Se webinar om baggrunden for den nye forordning

Webinaret blev afholdt mandag den 7. marts 2022

Webinar om ny veterinærmedicinlovgivning

For at klæde Dyrlægeforeningens medlemmer bedst muligt på om de nye regler veterinærlægemidler holdt DDD den 24. januar et webinar om de nye bestemmelser og konsekvenserne for bl.a. dyrlægers ordination af lægemidler til dyr, receptudstedelse mv.

Se webinar om ny veterinærmedicinlovgivning

Webinaret blev afholdt mandag den 24. januar 2022.

Vil du gerne opdateres omkring fugleinfluenza?

På dette webinar kan du blive opdateret om de seneste faglige nyheder om fugleinfluenza (aviær influenza). 

Webinaret blev afholdt den 17. marts 2021 og var arrangeret af Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed i samarbejde med DK-VET og Fødevarestyrelsen.

Se webinar om aviær influenza

Handelsundersøgelser og den nye købelov - hvad betyder det for dig?

Faggruppe Heste sætter fokus på, hvad de kommende ændringer i købeloven betyder for handel med heste og dig som handelsundersøgende dyrlæge.

På webinaret gennemgår bestyrelsen faggruppens nye tekst om ansvarsbegrænsning i forbindelse med handelsundersøgelser af heste, nye muligheder for håndtering af dopingprøver og købelovens betydning for medlemmernes forsikring hos TopDanmark. De seneste ændringer i den reviderede handelsattest vil også blive fremhævet.

Se webinar om handelsundersøgelser og den nye købelov

Webinaret blev afholdt onsdag den 15. december 2021.

Gør dig klar til udfasning af medicinsk zink

Fra den 25. juni 2022 er det forbudt at ordinere medicinsk zink til griseproduktionen i hele EU.

DDDs Faggruppe Svin har sammen med SEGES Gris samlet en række oplægsholdere, som kan gøre dig klogere på, hvilke tiltag de danske griseproducenter kan gøre brug af for at kunne lykkedes med at udfase medicinsk zink – uden at øge forbruget af antibiotika.

Se webinar om, hvordan du gør dig klar til udfasning af medicinsk zink

Webinaret blev afholdt mandag den 29. november 2021.

Kontrol af dyrlæger

I DDD vil vi gerne sætte fokus på kontrol af fagfæller, udbrede viden om, hvordan det foregår, være med til af aflive myter – så kontrolbesøg ikke er noget man frygter.

Hør nogle dyrlæger fortælle om deres oplevelse af kontrolbesøg, og Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold vil fortælle om, hvordan et kontrolbesøg typisk foregår.

Se webinar om kontrol af dyrlæger

Webinaret blev afholdt tirsdag den 23. november 2021.