Gå til sidens indhold

Honorartakster

Honorartakster gældende fra 1. januar 2021

Kursusledelse pr. dag: Kr. 3.375,00
Forelæsning pr. time (45-60 min.): Kr. 2.800,00
Diskussion pr. time (påbegyndt time): Kr. 840,00
Ledelse af øvelser pr. time: Kr. 1.485,00
Ledelse af gruppearbejde pr. time: Kr. 840,00
Særligt aftalt forberedelsesarbejde pr. time: Kr. 485,00
Praktisk medhjælp pr. time: Kr. 230,00

Transport

Kørsel i egen bil pr. km.: Kr. 3,44

Transport i øvrigt og ophold refunderes efter regning.

Forberedelse

Forberedelsesarbejde indgår i honoraret. Som udgangspunkt regnes med ca. 2½ times forberedelse pr. forelæsningstime. Mere omfattende forberedelse aftales på forhånd og honoreres særskilt – typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Undervisningsmateriale

Skriftligt materiale i begrænset omfang indgår i honorarerne. Det vil fx sige udarbejdelse af et kort resumé, tilrettelæggelse af eksisterende skriftligt materiale og lignende. Mere omfattende udarbejdelse af skriftlige materialer aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

AV-materiale

AV-materiale i begrænset omfang indgår i honoraret. Det vil fx sige udarbejdelse af power point præsentationer. Mere omfattende udarbejdelse af AV-materiale aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Skatteforhold

Honorar og afregning for kørsel i egen bil vil blive opgivet til skattemyndighederne som B-indkomst.

Honorar- og transportafregning bliver foretaget én gang pr. måned ved udgangen af måneden. Afregningsblanketten skal være DDD Kursus i hænde senest den 15. i måneden for at blive afregnet i samme måned.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

gert.jpg