Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Honorartakster

Honorartakster gældende fra 1. januar 2024

Kursusledelse pr. dag: Kr. 4.325
Forelæsning pr. time (45-60 min.): Kr. 3.195
Diskussion pr. time (påbegyndt time): Kr. 960
Ledelse af øvelser pr. time: Kr. 1.980
Ledelse af gruppearbejde pr. time: Kr. 960
Særligt aftalt forberedelsesarbejde pr. time: Kr. 620
Praktisk medhjælp pr. time: Kr. 290

Transport

Kørsel i egen bil: Fra den 1. januar er taksten kr. 3,79 pr. km.

Transport i øvrigt og ophold refunderes efter regning.

Forberedelse

Forberedelsesarbejde indgår i honoraret. Som udgangspunkt regnes med ca. 2½ times forberedelse pr. forelæsningstime. Mere omfattende forberedelse aftales på forhånd og honoreres særskilt – typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Undervisningsmateriale

Skriftligt materiale i begrænset omfang indgår i honorarerne. Det vil fx sige udarbejdelse af et kort resumé, tilrettelæggelse af eksisterende skriftligt materiale og lignende. Mere omfattende udarbejdelse af skriftlige materialer aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

AV-materiale

AV-materiale i begrænset omfang indgår i honoraret. Det vil fx sige udarbejdelse af power point præsentationer. Mere omfattende udarbejdelse af AV-materiale aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Skatteforhold

Honorar og afregning for kørsel i egen bil vil blive opgivet til skattemyndighederne som B-indkomst.

Honorar- og transportafregning bliver foretaget én gang pr. måned ved udgangen af måneden. Afregningsblanketten skal være DDD Kursus i hænde senest den 15. i måneden for at blive afregnet i samme måned.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert