Gå til sidens indhold

Klientklager

Klienter har mulighed for at klage over en dyrlægeydelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at få behandlet en klage skal prisen for tjenesteydelsen være mindst 1.000 kr. og højst 100.000 kr.

Forbrugerklagesystem er opdelt i to faser:

  1. Mediation, som forbrugeren skal betale 100 kr. for. Her hjælper Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen parterne med at finde en løsning, som de kan acceptere.
  2. Lykkes det ikke at finde en løsning, er der mulighed for at få sagen behandlet ved Forbrugerklage-nævnet. Forbrugeren betaler et gebyr på 400 kr. Får forbrugeren medhold eller indgås der forlig, tilbagebetales gebyret.

Du skal være opmærksom på, at hvis forbrugeren får medhold i klagen ved Forbrugerklagenævnet, opkræves du som erhvervsdrivende 6.000 kr. til sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet. Hvis sagen forliges til forbrugerens fordel opkræves du kun 1.000 kr.

Dette kan være et incitament til at finde en løsning mellem dig og forbrugeren i mediationsfasen – ikke mindst hvis klagen drejer sig om et mindre beløb.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15