Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i klinisk ernæring.

Korrekt ernæring er essentiel for alle vores patienter. Klienterne forventer at blive rådgivet om ernæring af både deres raske og syge dyr hos dyrlægen, og ifølge WSAVA bør ernæringsvurdering være en integreret del af enhver konsultation. Dette uddannelsestilbud giver jeres klinik mulighed for at kunne rådgive baseret på et informeret og evidensbaseret grundlag omkring en bred vifte af ernæringsrelaterede emner.

Med ernæringsrådgivning kan vi understøtte normal udvikling og funktion af det raske dyr i alle livsstadier. Vi kan øge dyrenes livskvalitet ved at forebygge og behandle overvægt, og vi kan, med sygdomsdiæter understøtte behandling af kroniske lidelser såsom gigt, sukkersyge, allergi og nyrelidelser. En fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring vil kunne spille en central rolle i rådgivning af ejere omkring hensigtsmæssig ernæring af både raske og syge dyr samt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre f.eks. slankeprogrammer.

Næste hold forventes at starte op den 26. september 2024. Hvis du ønsker at deltage på dette hold, skal du udfylde ansøgningsskemaet som du finder under "Tilmelding" og sende det til Anita Christensen (ach@ddd.dk).

Du kan læse mere i denne folder

 • Uddannelsens forløb

  Uddannelsen forløber over 1 år og består af 5 moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage). Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. Modul 5 er eksamen. En caselog med 25 cases skal godkendes inden kursisten kan gå op til eksamen. Herudover indgår 2 dages praktikophold i Vægttabsklinikken/Klinisk Ernæring Specialservice på Universitetshospitalet for Familiedyr.

 • Tidsplan

  Modul 1: torsdag den 26/9 til lørdag den 28/9-2024
  Modul 2: fredag den 24/1 til lørdag den 25/1-2025
  Modul 3: torsdag den 27/3 til lørdag den 29/3-2025
  Modul 4: fredag den 23/5 til lørdag den 24/5-2025
  Modul 5: fredag den 29/8 til lørdag den 30/8-2025

   

 • Undervisere
  • Dyrlæge, PhD, dipl. ECVCN, Specialist i komparativ ernæring Charlotte Bjørnvad, KU SUND

  • Dyrlæge, PhD, resident ECVCN, Kathrine Stenberg Jensen, KU SUND
  • Aut. Veterinærsygeplejerske, Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring, Mette Hedelund Rasmussen 

  • Cand. Scient. Agro., Ph.d. og lektor i husdyrernæring, Caroline Marcussen
 • Adgangskrav

  1 års anciennitet/erhvervserfaring. Tilmelding skal vedhæftes dokumentation for autorisation.

 • Krav til klinik og deltager

  Det forudsættes, at der vejledes i ernæring på veterinærsygeplejerskens arbejdssted, samt at denne vejledning er en del af veterinærsygeplejerskens arbejdsopgaver. Veterinærsygeplejersken må anvende klinikkens udstyr og journaler i forbindelse med opgaver.

  Krav til deltager: Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler. Klinikkernes journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

 • Deltagerantal

  Det maksimale deltagerantal er 24. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere.

 • Sprog

  Undervisningsmaterialerne er på dansk/engelsk. Undervisning foregår på dansk.

 • Formål

  At give veterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre ernæringsrådgivning af raske og syge dyr i samråd med dyrlægen.

 • Hvad lærer man

  Veterinærsygeplejersken vil erhverve kundskaber i bl.a. ernæringsfysiologi, energimetabolisme, næringsstofomsætning, essentielle næringsstoffer og specifikke ernæringsbehov for hund og kat. Kursisten vil lære at huldvurdere, beregne dagligt energibehov afhængig af livsstadie og aktivitet mm., vurdere foderprodukter, tilrettelægge vægttabsprogrammer samt rådgive i forbindelse med nedsat appetit og uhensigtsmæssige fodringsrutiner.

  Læs mere om indholdet her

   

 • Titel efterfølgende

  Efter gennemført uddannelse, eksamen og godkendelse af case reports, kan kursisterne opnå godkendelse som ”fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring”. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening.

 • Yderligere information

  Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Kathrine Stenberg, e-mail: katst@sund.ku.dk og Charlotte Bjørnvad, e-mail: crb@sund.ku.dk

 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 53.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

  Depositum på 5.000 kr. + moms opkræves ved optagelse på uddannelsen. Opkrævning af den restende del af uddannelsesafgiften vil ske i to lige store rater på hver 24.000 kr. + moms.

 • Sted

  Uddannelsen foregår på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

 • Tilmelding
 • Tilmeldingsfrist

  1. august 2024.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny