Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i klinisk ernæring.

Korrekt ernæring er essentiel for alle vores patienter. Klienterne forventer at blive rådgivet om ernæring af både deres raske og syge dyr hos dyrlægen, og ifølge WSAVA bør ernæringsvurdering være en integreret del af enhver konsultation. Dette uddannelsestilbud giver jeres klinik mulighed for at kunne rådgive baseret på et informeret og evidensbaseret grundlag omkring en bred vifte af ernæringsrelaterede emner.

Med ernæringsrådgivning kan vi understøtte normal udvikling og funktion af det raske dyr i alle livsstadier. Vi kan øge dyrenes livskvalitet ved at forebygge og behandle overvægt, og vi kan, med sygdomsdiæter understøtte behandling af kroniske lidelser såsom gigt, sukkersyge, allergi og nyrelidelser. En fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring vil kunne spille en central rolle i rådgivning af ejere omkring hensigtsmæssig ernæring af både raske og syge dyr samt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre f.eks. slankeprogrammer.

Næste hold starter op den 7.-8. maj 2021 (rykket fra oktober pga. Corona-situationen). Hvis du ønsker at deltage på dette hold, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. Du vil så modtage et ansøgningsskema, som du skal udfylde og indsende i forbindelse med endelig optagelse på uddannelsen.

 • Uddannelsens forløb

  Uddannelsen forløber over 1 år og består af 5 moduler af 2-3 dage (i alt 12 dage). Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. Modul 5 er eksamen samt præsentation af ”case reports”. Herudover indgår 2 dages praktikophold på klinisk ernæringsservice på Universitetshospitalet for Familiedyr.

 • Tidsplan

  Modul 1:  7.-8. maj 2021 (online)
  Modul 2:  19.-21. august 2021
  Modul 3:  30. september-2. oktober 2021
  Modul 4:  3.-4. december 2021
  Modul 5:  4.-5. marts 2022 (eksamen)

 • Undervisere
  • Dyrlæge, PhD, dipl. ECVCN, Specialist i komparativ ernæring Charlotte Bjørnvad, KU SUND
  • Dyrlæge, PhD, resident ECVCN, Kathrine Stenberg Jensen, KU SUND
  • Dyrlæge, PhD, resident ECVCN, Ida Nordang Kieler, KU SUND
  • Aut. Veterinærsygeplejerske, Fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring, Mette Hedelund Rasmussen 

 • Adgangskrav

  1 års anciennitet/erhvervserfaring. Tilmelding skal vedhæftes dokumentation for autorisation.

 • Krav til klinik og deltager

  Det forudsættes, at der vejledes i ernæring på veterinærsygeplejerskens arbejdssted, samt at denne vejledning er en del af veterinærsygeplejerskens arbejdsopgaver. Veterinærsygeplejersken må anvende klinikkens udstyr og journaler i forbindelse med opgaver.

  Krav til deltager: Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler. Klinikkernes journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

 • Deltagerantal

  Det maksimale deltagerantal er 24. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere.

 • Sprog

  Undervisningsmaterialerne er på dansk/engelsk. Undervisning foregår på dansk.

 • Formål

  At give veterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre ernæringsrådgivning af raske og syge dyr i samråd med dyrlægen.

 • Hvad lærer man

  Veterinærsygeplejersken vil erhverve kundskaber i bl.a. ernæringsfysiologi, energimetabolisme, næringsstofomsætning, essentielle næringsstoffer og specifikke ernæringsbehov for hund og kat. Kursisten vil lære at huldvurdere, beregne dagligt energibehov afhængig af livsstadie og aktivitet mm., vurdere foderprodukter, tilrettelægge vægttabsprogrammer samt rådgive i forbindelse med nedsat appetit og uhensigtsmæssige fodringsrutiner.

  Læs mere om indholdet her

   

 • Titel efterfølgende

  Efter gennemført uddannelse, eksamen og godkendelse af case reports, kan kursisterne opnå godkendelse som ”fagveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring”. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening.

 • Yderligere information

  Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Charlotte Bjørnvad, e-mail: crb@sund.ku.dk

 • Pris

  Prisen er 48.000 kr. + moms. Depositum på 5.000 kr. opkræves ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke ved framelding. Restbeløbet betales i 2 rater. Første rate betales inden kursusstart. Anden rate betales inden modul 4.

  Prisen inkluderer kursusadministration, alle undervisningsmaterialer samt frokost i forbindelse med alle moduler og eksamen.

 • Sted

  Uddannelsen foregår på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

  Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Charlotte Bjørnvad, e-mail: crb@sund.ku.dk

 • Tilmelding

  Hvis du ønsker at tilmelde dig og modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anita Christensen ach@ddd.dk med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

 • Tilmeldingsfrist

  1. marts 2021.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

anita.jpg