Gå til sidens indhold

Lønstatistikker

Tjek din markedsværdi og sammenlign din løn med andre dyrlæger på samme niveau.

COLOURBOX2337712

ADO udarbejder hvert år lønstatistikker på baggrund af de tal, som medlemmerne indberetter.

En lønstatistik er et godt redskab, når du skal forberede dig til en lønforhandling. Hvis du skal ud i dit første job, er lønstatistikken uundværlig, da den kan give et indtryk af din markedsværdi. Også ansatte med fast job og lang erfaring kan hente indspil til lønforhandlingerne i lønstatistikken.

Er du midt i et stillingsskifte, er der en oplagt mulighed for at forhandle prisen på dine kompetencer – det er ved jobskifte, at de største lønstigninger typisk sker. Her kan du også gøre brug af lønstatistikken, for at orientere dig om lønniveauet.

Bemærk - du skal bruge login for at åbne lønstatistikkerne. Har du glemt adgangskode - klik her

Lønstatistik for ansatte i klinisk praksis

2023

2022

 • Læsevejledning: Lønstatistik for ansatte i klinisk praksis

  Sådan bruger du lønstatistikken bedst

  Lønstatistikken er et godt redskab, når du skal forberede dig til en lønforhandling. Men det er ikke bare at slå op i én tabel, og så har du ét tal der fortæller dig alt om din løn. Husk at:

  • Bruge mindst to tabeller og gerne flere, som på hver deres måde afspejler din situation.
  • De vigtigste tal i tabellerne er "bruttoløn" og "50 procent-fraktilen".
  • Bruttolønnen er et udtryk for gennemsnittet i gruppen og indeholder alle slags tillæg samt pensionsbidrag.
  • 50 procent-fraktilen udtrykker, at præcis halvdelen af gruppen får en lavere løn, den anden halvdel en højere.
  • De to tal er sjældent ens. Og hvis "bruttolønnen" er højere end "50 procent-fraktilen", er det fordi enkelte tjener markant mere end andre i gruppen og derved trækker "bruttolønnen" (gennemsnittet) op.
  • Der kan være væsentlig forskel på, om du er mand eller kvinde, om du har ledelsesansvar eller ej, hvilken praksistype du er i, og hvilken kontrakt du er ansat på. Kig derfor på tværs af tabellerne for at danne dig et billede af, hvordan din løn skal ligge.
  • Tag altid tal med et lille bitte gran salt: Statistikken er et øjebliksbillede taget i september måned. Vagtindtjeningen er fx sjældent jævnt fordelt på året. På samme måde kan dyrlæger der fx har solgt deres praksis, men stadig arbejder i den, trække gennemsnit voldsomt op.
  • Tallene er friske, men husk alligevel at fremskrive dem. For det første er tallene fx et halvt år gamle, hvis du skal forhandle løn i foråret. Og for det andet skal lønnen du får forhandlet hjem, løbe et helt år frem. Pris- og lønudvikling i øvrigt står ikke stille så længe.
  • Materialet, der ligger til grund for statistikken, er stort nok til, at resultaterne ligger inden for den statistiske usikkerhed. Men hold alligevel øje med kolonnen "antal", der fortæller, hvor mange besvarelser der ligger til grund for tallene i gruppen.

Lønstatistik for det private område (uden for praksis)

2023

2022

 • Læsevejledning: Lønstatistik for privatansatte

  Lønstatistikken er et godt redskab, når du skal forberede dig til en lønforhandling. Men husk at:

  • Bruge flere tabeller og dan dig et samlet billede af din situation, fx i forhold til din branche, anciennitet, og om du har ledelsesansvar.
  • De vigtigste tal i tabellerne er "bruttoløn" og "50 procent-fraktilen".
  • Fraktilerne fortæller om fordelingen:
   • 25 procent-fraktilen angiver, at 25 procent af gruppen tjener mindre
   • 50 procent-fraktilen fortæller. at halvdelen af gruppen tjener mindre, den anden halvdel tjener mere
   • 75 procent-fraktilen viser, at 75 procent af gruppen tjener mindre.

Lønstatistik for offentligt ansatte

På lønoverblik.dk kan du let trækkes oplysninger om løn og lønudviklingen på din egen arbejdsplads og på andre arbejdspladser i staten - både for din egen og andre personalegrupper.

Lønoverblik.dk

Du kan altid kontakte ADO for vejledning på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.