Gå til sidens indhold

Ferie

Vejledning til den nye ferielov

Den nye ferielov blev vedtaget den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. september 2020.

Arbejdet med den nye ferielov startede i august 2015, hvor regeringen nedsatte et ferieudvalg, der skulle komme med forslag til en nye ferielov, primært fordi EU-Kommissionen vurderede, at den eksisterende danske ferielov er i strid med arbejdstidsdirektivets regler omkring retten til 4 ugers betalt ferie om året. Det, der særligt har givet anledning til kritik fra Kommissionens side, er, at nye på arbejdsmarkedet i det nuværende system skal vente op til 16 måneder, før der er ret til betalt ferie.

Det er årsagen til, at vi nu går over til "samtidighedsferie", hvor ferien løbende optjenes og afholdes i samme ferieår. Samtidig rykkes ferieårets start til den 1. september i stedet for den 1. maj, som vi kender det i dag.

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer dig her for de vigtigste regler i den nye ferielov.

Allerede i 2019 træder der et særligt regelsæt i kraft, som skal sikre overgangen til den nye lov. Overgangsordningen går i korte træk ud på at sikre overgangen til samtidighedsferie samt rykke ferieårets start fra 1. maj til 1. september. Derudover skal optjent ferie for perioden fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 "indefryses", så ferien hverken kan afholdes eller udbetales, før medarbejderen opnår pensionsalderen.

Læs de vigtigste regler i DAs vejledning til den nye ferielov (kræver login)

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15