Gå til sidens indhold

Dyrehandler og tilsyn

Her kan du finde mere information om reglerne for dyrehandler og vejledning om, hvordan du løser opgaven som tilsynsførende dyrlæge.

COLOURBOX31478593

Tilladelse til virksomheden

Dyrehandler må kun drive forretning med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr.

Du kan læse mere om kravene til dyrehandler på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Lovgivning

Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser dyreholdet mindst fire gange årligt.

Som tilsynsførende dyrlæge fra privat praksis er det ikke din opgave at udføre myndighedskontrol - det er Fødevarestyrelsens opgave. Det er veterinærenheden, der fører tilsyn med virksomhederne, og enheden skal lejlighedsvist foretage eftersyn.

Alligevel er det fornuftigt at være orienteret om gældende lovgivning på området for at kunne yde den optimale faglige sparring til dyrehandlerne, ligesom du skal være bekendt med dyrlægers ret og pligt i henhold til dyrevelfærdsloven og dyrlægeloven.

Krav til dyrehandler reguleres i dyrehandlerbekendtgørelsen. Her er der bl.a. fastsat regler om:

  • Betingelser for udstedelse af tilladelse til at drive en dyrehandel 

  • Forbud mod hold og salg af visse særlige dyr*

  • Indretning af lokaler og dyreanlæg

  • Personale og tilsyn**

*Der er forbud mod hold og salg af visse særlige dyr; disse fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

**Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr.

Se hele Dyrehandlerbekendtgørelsen 

Vejledning

Den Danske Dyrlægeforenings Faggruppe Familiedyr nedsatte i foråret 2022 en arbejdsgruppe, der blandt andet har til formål at se på, hvordan dyrevelfærden for dyr i dyrehandler kan forbedres. Gruppen har udarbejdet en vejledning, der er målrettet de privatpraktiserende dyrlæger, der bliver tilknyttet som tilsynsførende i dyrehandler.

Hent Vejledning til dyrlægers tilsyn i dyrehandler 

Dyrehandlerbekendtgørelsen støttes også af en vejledning, der er udarbejdet til brug for de personer, virksomheder mv., der beskæftiger sig med erhvervsmæssig handel og opdræt af dyr, samt til brug for Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne. Du finder vejledningen her

Webinar om tilsyn i dyrehandler - for dyrlæger

Her finder du link til optagelse og præsentation af webinaret 25. oktober 2022.

Se her

Tilsynsrapport

Du kan inden længe hente en PDF fil, der kan bruges til at lave dit besøg hos dyrehandlere. Du vil kunne finde filen her på siden, når den er udarbejdet (forventet juni 2024).