Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i sygdomme hos hunde og katte

Fagdyrlægeuddannelsen er integreret i masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab (Master of Companion Animal Clinical Science), som udbydes af KU SUND og DDD i samarbejde.

C6A2922

Masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab

Første halvdel af masteruddannelsen (svarende til 30 ECTS-point) udgør fagdyrlægeuddannelsen i sygdomme hos hunde og katte (DVA Certified Veterinarian in Small Animal Diseases). Uddannelsen giver mulighed for at få styrket færdigheder og kompetencer i klinisk smådyrspraksis på et universitetsbaseret grundlag og er kendetegnet ved:

  • At udgøre et fleksibelt og modulbaseret efteruddannelsesuddannelsesforløb for dyrlæger 
  • At give en aktuel faglig opdatering indenfor klinisk smådyrspraksis
  • At give mulighed for at arbejde på tværs af en række specialiseringsområder
  • At give mulighed for opbygning af et stærkt fagligt netværk
  • At være baseret på en problemorienteret og praksisrelateret medicinsk/klinisk læringstilgang

Uddannelsesforløbet henvender sig først og fremmest til dyrlæger inden for hund og kat, der ønsker en faglig opdatereting kombineret med mulighed for specialisering.

"Fagdyrlægedelen" består af de fire første moduler og selvstudie i form af opgaveløsning mellem samlingerne. 

Der udbydes et nyt forløb hvert andet år. Du kan se datoer for forventede starttidspunkter her.

Hvis du er interesseret i at blive holdt orienteret om nyt om masteruddannelsen, kan du abonnere på et nyhedsbrev på masteruddannelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om uddannelsen, og hvordan du tilmelder dig.

Gå til masteruddannelsens hjemmeside

Valgfrie specialiseringer

Med den nye masteruddannelse har du mulighed for at supplere din fagdyrlægeuddannelse med en række valgfrie specialiseringsmoduler og et masterprojekt og opnå titlen Master of Companion Animal Clinical Science (på dansk, Master i klinisk familiedyrsvidenskab).

Læs mere om dine muligheder på masteruddannelsen

VetCEE akkreditering

Masteruddannelsens fagdyrlægeforløb blev i marts 2014  akkrediteret efter den nye VetCEE akkreditering fra European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT).  VetCEE akkrediteringen understreger, at samarbejdet mellem Københavns Universitetet og Den Danske Dyrlægeforening giver et kvalitetsløft og -stempel til den danske efteruddannelse af dyrlæger.

Læs mere om VetCEE

Se liste med godkendte fagdyrlæger i sygdomme hos hunde og katte

Nyt masteruddannelsesforløb i familiedyrskirurgi

Københavns Universitet (KU SUND) har indgået et samarbejde med AniCura AB med fokus på familiedyrskirurgi. De nye kursusmoduler i kirurgi ligger inden for rammerne af den nuværende masteruddannelse i familiedyrsvidenskab, som har til formål at tilbyde både bred og specialiseret efter-videreuddannelse til dyrlæger i familiedyrspraksis.

Visionen med det nye forløb er at fremme forsknings- og evidensbaseret standard of care inden for familiedyrskirurgi og at fremme specialisering inden for familiedyrskirurgi målrettet dyrlæger både i almen praksis og henvisningspraksis.

Læs mere om uddannelsen

Foreningen for Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat, FHK

FHK samler fagdyrlæger godkendt af Den Danske Dyrlægeforening om fælles faglige og organisatoriske interesser.

Læs mere om foreningen her

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert