Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i sygdomme hos hunde og katte

Fagdyrlægeuddannelsen er integreret i en ny selvstændig masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab (Master of Companion Animal Clinical Science), som udbydes af KU SUND og DDD i samarbejde.

C6A2922

Ny uddannelse i familiedyrskirurgi åbner 1. marts

Københavns Universitet (KU SUND) har indgået et samarbejde med AniCura AB med fokus på familiedyrskirurgi. De nye kursusmoduler i kirurgi vil være inden for rammerne af den nuværende masteruddannelse i familiedyrsvidenskab, som har til formål at tilbyde både bred og specialiseret efter-videreuddannelse til dyrlæger i familiedyrspraksis.

Visionen er at fremme forsknings- og evidensbaseret standard of care inden for familiedyrskirurgi og at fremme specialisering inden for familiedyrskirurgi målrettet dyrlæger både i almen praksis og henvisningspraksis.

Masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab er i udgangspunktet udviklet i tæt samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening og blev godkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution tilbage i 2012. Og dyrlægeforeningens; Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat udgør de første 30 ECTS-point af den brede uddannelse.

Frist for ansøgning er den 1. april med uddannelsesopstart 16. maj 2022.

Læs mere om uddannelsen

Uddannelsen er udbudt første gang i oktober 2013, og det forventes, at der begynder et nyt forløb op, hvert andet år. Du kan se datoer for forventede starttidspunkter her.

Hvis du er interesseret i at blive holdt orienteret om nyt om masteruddannelsen, kan du abonnere på et nyhedsbrev på masteruddannelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om uddannelsen, og hvordan du tilmelder dig.

Gå til masteruddannelsens hjemmeside

Se liste med godkendte fagdyrlæger i sygdomme hos hunde og katte

Uddannelsens opbygning og kendetegn

Første halvdel af masteruddannelsen (svarende til 30 ECTS point) udgør fagdyrlægeuddannelsen i sygdomme hos hunde og katte (DVA Certified Veterinarian in Small Animal Diseases). Uddannelsen giver mulighed for at få styrket færdigheder og kompetencer i klinisk smådyrspraksis på et universitetsbaseret grundlag og er kendetegnet ved:

  • At udgøre et fleksibelt og modulbaseret efteruddannelsesuddannelsesforløb for dyrlæger 
  • At give en aktuel faglig opdatering indenfor klinisk smådyrspraksis
  • At give mulighed for at arbejde på tværs af en række specialiseringsområder
  • At give mulighed for opbygning af et stærkt fagligt netværk
  • At være baseret på en problemorienteret og praksisrelateret medicinsk/klinisk læringstilgang

Uddannelsesforløbet henvender sig først og fremmest til dyrlæger inden for hund og kat, der ønsker en faglig opdatereting kombineret med mulighed for specialisering.

"Fagdyrlægedelen" består af fire moduler og selvstudie i form af opgaveløsning mellem samlingerne. 

Valgfrie specialiseringer

Med den nye masteruddannelse har du mulighed for at supplere din fagdyrlægeuddannelse med en række valgfrie specialiseringsmoduler og et masterprojekt og opnå titlen Master of Companion Animal Clinical Science (på dansk, Master i klinisk familiedyrsvidenskab).

Læs mere om dine muligheder på masteruddannelsen

Masteruddannelsens fagdyrlægeforløb blev i marts 2014  akkrediteret efter den nye VetCEE akkreditering fra European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT).  VetCEE akkrediteringen understreger, at samarbejdet mellem Københavns Universitetet og Den Danske Dyrlægeforening giver et kvalitetsløft og -stempel til den danske efteruddannelse af dyrlæger.

Læs mere om VetCEE

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert