Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge

Fagdyrlægeuddannelsen er et længerevarende efteruddannelsesforløb, der udbydes af Den Danske Dyrlægeforening. Der er fagdyrlægeuddannelser inden for områderne smådyr, heste, kvæg og svin.

_Q6Q9425-.jpg

Fagdyrlægeuddannelsen er et sammenhængende 2-årigt uddannelsesforløb. Læringen foregår på et højt fagligt niveau i samspil med forskere og fagfolk og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksis. 

Formålet med fagdyrlægeuddannelserne er:

  • At sikre fagdyrlægen en fastlagt efteruddannelse til opnåelse af et højt niveau på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at tilegne sig og vurdere viden fra forsknings- og udviklingsarbejde på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at deltage i planlægnings- og udviklingsopgaver på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at formidle ny viden og kunnen på det pågældende område skriftligt og mundligt.

Undervisningen er tilrettelagt som kursussamlinger med ekspertindlæg, diskussioner og hands-on samt projektorienteret læring, der foregår som selvstændigt arbejde mellem kursussamlingerne.

Efter afsluttet uddannelse, hvor en hovedopgave eller anden dokumentation for opnåelse af uddannelsesformålet afleveres og godkendes, opnår kursisten at blive godkendt som fagdyrlæge.

Krav, der skal være opfyldt

Optagelse kræver mindst 3 års erfaring på det pågældende område. Der optages 16-20 på hvert uddannelsesforløb, og ved overtegning optages der efter faldende anciennitet.

Mere om fagdyrlægeuddannelsen

Generel rammebeskrivelse for fagdyrlægeuddannelserne

Engelske fagdyrlægebetegnelser
DVA, Certificate in Equine Diseases
DVA, Certificate in Companion Animal Diseases
DVA, Certificate in Swine Health Management
DVA, Certificate in Dairy Herd Health ManagementFagdyrlægeuddannelsen kan på engelsk benævnes: "The Danish Veterinary Association's (DVA’s) two-year certification programme in ...."

The Danish Veterinary Association's two-year certification programme in Companion Animal Diseases

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert