Gå til sidens indhold

Nordisk-baltisk samarbejde

Sammen har de nordiske og baltiske lande en stærk stemme.

Den Danske Dyrlægeforening har et tæt samarbejde med veterinærforeninger i de nordiske og baltiske lande. Der er mange fælles interesser - både når det gælder beskæftigelse og veterinærfaglige forhold, og sammen er den nordisk-baltiske stemme stærk i FVE-sammenhæng, hvor 39 medlemslande skal finde fælles fodslag.

Landene i det nordisk-baltiske samarbejde mødes forud for de halvårlige generalforsamlinger i FVE for at drøfte dagsordenen. De regelmæssige møder giver et godt samarbejde, ikke kun i forhold til FVE, men også mere generelt. Et fast punkt på møderne er at drøfte aktuel status i de enkelte lande.

Samarbejdet betyder også, at du som medlem af DDD gratis kan opretholde dit medlemskab, hvis du flytter til et af de andre nordiske lande. Du skal blot være medlem af det pågældende lands veterinære forening. Du skal ikke betale kontingent i to lande – kun i det nordiske land, hvor du arbejder.

Læs mere om kontingent, når du arbejder i Norden