Gå til sidens indhold

Ansættelseskontrakter i klinisk praksis

Som ansat i klinisk praksis er du dækket godt ind af overenskomsten mellem ADO og DA, når det gælder en række centrale vilkår.

_C6A3144.jpg

Kontrakterne, som anvendes i klinisk praksis, er aftalt mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, DA, og Ansatte Dyrlægers Organisation, ADO. I skal derfor bruge disse kontrakter, hvis du skal ansættes mere end 8 timer om ugen.

Du kan blive ansat som:

Yngre dyrlæge

Det er den mest almindelige ansættelsesform. Her er du ansat på løntrin 1, 2 eller 3 – og følger i øvrigt overenskomstens bestemmelser om arbejdstid, varsling, overarbejde m.v. Find kontrakten for yngre dyrlæger her.

Praksisdyrlæge

Er en ny ansættelsesform, hvor grundlønnen er lidt højere. Som Praksisdyrlæge har du ikke de samme krav på varsling af arbejdstid eller overarbejdsbetaling. Og dine vagter indgår som en del af din arbejdstid. Du finder kontrakten for praksisdyrlæger her.

Jobløn

Jobløn er til dig, der har ledelse som en del af dine opgaver, eller som er en særligt betroet medarbejder. Arbejdstiden er flydende, og du skal selv tilpasse opgaver og arbejdstid. Du finder kontrakten for ansættelse på jobløn her.

Du finder overenskomsten her.

Her kan du finde vilkårene for alle stillingskategorier, når det gælder:

 • Løn og anciennitet
 • Rådighedsbetaling
 • Honorering af vagtarbejde
 • Merarbejdsbetaling
 • Arbejdstid
 • Ferie og feriefridage
 • Løn under sygdom
 • Barsel
 • Barns første sygedag
 • Stillingsbeskrivelse
 • Opsigelsesvarsel
 • Øvrige ansættelsesvilkår (fx bil, arbejdstøj, forsikring, efteruddannelse, MUS mv.).

Er du i tvivl om reglerne om arbejdstid, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.