Gå til sidens indhold

Veterinære organisationer og samarbejde

Den Danske Dyrlægeforening deltager aktivt i det internationale samarbejde i Norden og i regi af FVE. Målet er at sikre indflydelse på lovgivningen og de offentlige reguleringer, der har indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv. Vi har samlet en oversigt med de vigtigste internationale samarbejdspartnere og andre organisationer inden for det veterinære område.

World Veterinary Association (WVA)

WVA er en sammenslutning af over 80 nationale veterinærforeninger i hele verden. WVA er en internationalt anerkendte repræsentant for dyrlægeprofessionen globalt set.

Læs mere om WVA

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

WSAVA er en global sammenslutning af flere end 200.000 dyrlæger fra WSAVA's 105 medlemsforeninger. WSAVA arbejder for at fremme velfærd for familiedyr og at tale på dyrenes vegne. Hvert år holder WSAVA en verdenskongres - hvert andet år i Europa. DDDs Faggruppe Familiedyr er medlem WSAVA og var i 2017 vært for verdenskongressen, der blev afholdt i København. 

Læs mere om WSAVA

The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)

FECAVA repræsenterer de europæiske organisationer for smådyrsdyrlæger. FECAVA engagerer sig i emner som one health, dyrevelfærd, efteruddannelse, antimikrobiel resistens og tilgængelighed af lægemidler. DDDs Faggruppe Familiedyr er medlem FECAVA. FECAVA er medlem af UEVP-sektionen under FVE.

Læs mere om FECAVA

Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA)

FEEVA er blandt verdens største sammenslutninger af hestedyrlæger med et medlemstal på over 8.000 medlemmer fra 20 europæiske lande. FEEVA arbejder med alle aspekter af hestes sygdomme, sundhed og velfærd på tværs af grænser i hele Europa. Det drejer sig om alt fra spørgsmål om handelsundersøgelser, hestetransport, medicinanvendelse til etiske overvejelser ved aflivning. Dyrlæge Mette Uldahl fra DDDs Faggruppe Heste er præsident for FEEVAs bestyrelse. FEEVA er associeret medlem af FVE.

Læs mere om FEEVA

Andre relevante myndigheder og organisationer 

Health and Food Safety Audits and Analysis - tidlige Food and Veterinary Office (FVO)
FVO er en del af EU Kommissionens generaldirektorat (ministerium) for sundhed og fødevaresikkerhed og medvirker til at sikre, at fællesskabslovgivningen om fødevaresikkerhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd gennemføres og håndhæves korrekt.
 
EMA – European Medicines Authority
EMA er det europæiske agentur for lægemidler til mennesker og dyr.

WOAH – World Organisation for Animal Health
WOAH (tidligere OiE) er den mellemstatslige organisation med ansvar for at forbedre dyresundheden på verdensplan. WOAH er anerkendt som en referenceorganisation af verdenshandelsorganisationen (WTO).
 
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAOs formål er at fremme den fælles velfærd ved at hæve ernæringsniveauet og levestandarden i verden. FAO er først og fremmest en teknisk organisation, der skal indsamle, analysere og udbrede viden om ernæring, fødevareproduktion, landbrug, skovbrug og fiskeri.

WHO – World Health Organization
WHO er den retningsgivende og koordinerende myndighed for sundhed inden for FN-systemet. Organisationen varetager en lang række globale sundhedsspørgsmål, yder teknisk støtte til lande og overvåge og vurdere sundhedsmæssige tendenser.
 
Codex Alimentarius
Codex Alimentarius er en international ekspertkomité under WHO og FAO - og arbejder på standardisering af levnedsmiddellovgivning i forskellige lande.

AnimalhealthEurope
AnimalhealthEurope er den europæiske sammenslutning for virksomheder inden for forskning, udvikling, produktion og markedsføring af veterinære lægemidler, vacciner og andre dyresundhedsprodukter i Europa.