Gå til sidens indhold

Ansat i det offentlige

Der er flere typer af ansættelser og kontrakter i det offentlige.

C6A6991

Der knytter sig forskellige vilkår til ansættelsesformerne i offentligt regi. Formerne er:

 • Overenskomstansat
 • Tjenestemandsansættelse/tjenestemandslignende
 • Åremålsansættelse
 • Individuel kontrakt
 • Ansat i Grønland.
 • Overenskomstansat

  Når man er ansat på overenskomst, betyder det, at en del af ens ansættelsesvilkår er aftalt og beskrevet i den pågældende overenskomst.

  Det gælder løn, arbejdstid, honorering for merarbejde, løn i forbindelse med barsel, ferie, osv.

  Overenskomsten er en aftale, der er indgået mellem de statslige og kommunale arbejdsgivere og Akademikerne (AC).

  Akademikerne er en paraplyorganisation for de faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede.

 • Ansat som tjenestemand

  Bliver du ansat som tjenestemand - eller under tjenestemandslignende vilkår - er blandt andet pensionssystemet særligt. 

  Der er også større krav til dig om mobilitet i forhold til, hvor du kan blive beordret til at arbejde. Til gengæld har arbejdsgiver en større forpligtelse til at finde et nyt job til dig, hvis det nuværende forsvinder.

 • Åremålsansættelse

  En åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse efter særlige regler.

  Typisk vil det være ledere, der ansættes på åremålskontrakt. Det indebærer, at ansættelsen automatisk udløber uden yderligere varsel. Dette forhold vil typisk afspejle sig i lønnen, som af den grund ofte vil være højere.

 • Ansat på individuel kontrakt

  I det offentlige er det chefer, der er ansat på individuelle kontrakter.

  Deres lønskalaer, opsigelsesvarsler mv. er anderledes end det overenskomsten beskriver. Derfor er cheferne ofte heller ikke dækket af overenskomsten, men deres særlige vilkår netop beskrevet i kontrakten.

 • Ansat i Grønland

  I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner samt staten.

  Som ansat i Grønland gælder der særlige regler, når det gælder vilkår som frirejse, flyttegodtgørelse og anvist bolig, barselsforordningen, samt en særlig aftale om nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.

  Kontakt altid ADO, inden du siger ja til en ansættelse i Grønland.

   

Er du i tvivl om reglerne om ansættelse, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.