Gå til sidens indhold

Løntabeller

Løntabellerne er for ansatte i staten, kommuner og regioner.

På områder, hvor ADOs medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller. Løntabellerne giver oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis. Samtidig gives oplysning om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension. 

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse - normalt 37 timer pr. uge - samt, at man ikke benytter sig af eventuel mulighed for at fravælge den sidste del af bidraget til pension.

Under samlingen af løntabeller i boksen vises tillige aktuelle størrelser på en række satser og honorarer.

Løntabellerne er samlet i følgende grupper.

Stat

Her finder du oplysninger om:

 • Nyt lønsystem
 • Lønramme 35 – 42
 • Special- og chefkonsulenter
 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner
 • Lønnede ph.d.-stipendiater
 • Tillæg ved rådighedstjeneste og tilsynsarbejde til dyrlæger ved DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet
 • Tillæg til dyrlæger i Fødevarestyrelsen
 • Rådighedstillæg på ny løn (fuldmægtige)
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt
 • Eksterne lektorer
 • Censorvederlag
 • Timelønninger ved undervisning.

Kommune og regioner

Her finder du oplysninger om:

 • Overenskomstansatte akademikere i kommuner og regioner
 • Special- og chefkonsulenter kommuner og regioner
 • Rådighedstillæg - lokalt aftal
 • Stedtillægsgrupper.

Fællesområde

Her finder du oplysninger om:

 • Foredrag i offentligt regi
 • Timelønninger for studerende
 • Kontorholdsgodtgørelse
 • Transportgodtgørelse
 • Time- og dagpenge samt overnatning ude
 • Satser for våben og hundehold.

Kontakt

Lone Rente Hansen
Forhandlingskonsulent

lone r.jpg