Gå til sidens indhold

Løntabeller

Løntabellerne er for ansatte i staten, kommuner og regioner.

På det offentlige arbejdsmarked følger lønnen typisk en centralt forhandlet overenskomst. Reguleringen sker to gange om året (typisk 1. april og 1. oktober). 

I løntabellerne finder du oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis og om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension. 

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse - normalt 37 timer pr. uge - og at den sidste del af bidraget til pension ikke er fravalgt.

Du finder også aktuelle størrelser på en række satser og honorarer i løntabellerne.

 • Staten - se oversigt med oplysninger i løntabellen
  • Nyt lønsystem
  • Lønramme 35 – 42
  • Special- og chefkonsulenter
  • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner
  • Lønnede ph.d.-stipendiater
  • Tillæg ved rådighedstjeneste og tilsynsarbejde til dyrlæger ved DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet
  • Tillæg til dyrlæger i Fødevarestyrelsen
  • Rådighedstillæg på ny løn (fuldmægtige)
  • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt
  • Eksterne lektorer
  • Censorvederlag
  • Timelønninger ved undervisning.
 • Kommune og regioner - se oversigt med oplysninger i løntabellen
  • Overenskomstansatte akademikere i kommuner og regioner
  • Special- og chefkonsulenter kommuner og regioner
  • Rådighedstillæg - lokalt aftal
  • Stedtillægsgrupper.
 • Fællesområde - se oversigt med oplysninger i løntabellen
  • Foredrag i offentligt regi
  • Timelønninger for studerende
  • Kontorholdsgodtgørelse
  • Transportgodtgørelse
  • Time- og dagpenge samt overnatning ude
  • Satser for våben og hundehold.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din løn, er du altid velkommen til at kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ddd@ddd.dk.