Gå til sidens indhold

Brug af røntgen

Her finder du Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af røntgen og anden information om sikkerhedsvurdering og dosisovervågning.

Røntgen3

Brug af røntgen i veterinærmedicinsk praksis

I maj 2023 udgav Sundhedsstyrelsen en vejledning, der har til formål at bidrage til at reglerne for brug af røntgenapparater i veterinærmedicinsk praksis forstås og anvendes korrekt.

Vejledningen gengiver kravene fra lov og bekendtgørelser til brug inden for veterinærmedicinsk praksis og indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan krav kan opfyldes. Virksomheden kan forvente, at dens brug af røntgenapparater er i overensstemmelse med reglerne, hvis vejledningens anvisninger følges. Anvisningerne er ikke bindende, så virksomheden kan vælg at opfylde et krav ved en anden fremgangsmåde, og skal i så fald kunne dokumentere, at den derved lever op til kravene.

Nedenfor finder du andet materiale, som kan være relevant i forbindelse med brugen af røntgenstråling i veterinærmedicinsk praksis.

Dosisovervågning og dosisgrænser

Personaledosis skal løbende optimeres og vurderes for at holde doserne så lave som muligt. Dosisgrænserne fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning øverst på siden.

De doser, som personer i dyrlægebranchen udsættes for ved røntgenundersøgelser, ligger normalt langt under dosisgrænserne.

Resultater af dosisovervågning - årsberetninger fra Sundhedsstyrelsen

Graviditet skal så tidligt som muligt meddeles arbejdsgiveren for at sikre, at dosis til det ufødte barn bliver så lav, som med rimelig opnåeligt.

Dosisgrænse for effektiv dosis til fostret er 1mSV.

I en dyrlægeklinik vil det normalt ikke være nødvendigt at ændre kategoriseringen af den gravide og dermed dennes arbejdsopgaver.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning øverst på siden og under Arbejdsmiljø og graviditet | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk).

Kontakt

Ansatte Dyrlægers Organisation
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15.