Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Arbejdstid

Din arbejdstid fastsættes i ansættelseskontrakten.

Mentor Udsnit

Arbejdstiden er ikke direkte reguleret af loven, så det er nødvendigt at specificere den i din kontrakt eller i henhold til kollektive overenskomster. VEL er klar til at assistere dig med at gennemgå din kontrakt for at sikre, at der er klare bestemmelser om arbejdstid og betaling for overarbejde.

Hvad siger reglerne?

Arbejdstiden regulereres af flere forskellige love og overenskomster. For de fleste akademikere gælder det, at arbejdstiden normalt udgør 37 timer om ugen for et fuldtidsjob. 

For offentligt ansatte vil frokostpausen være betalt som almindelig arbejdstid, mens de fleste privatansatte selv betaler for deres frokostpause. Det kan dog variere fra arbejdsplads til arbejdsplads.

På det private område er arbejdstiden ikke reguleret i lovgivningen, men fastsættes derimod i din kontrakt eller i en overenskomst.

Lovgivningen har dog fastsat følgende regler:

 • Du må normalt ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4-måneders periode.
 • 11-timers reglen skal medarbejdere have mindst 11 timers hvile inden for hver 24-timers periode

Det er muligt at indgå lokale aftaler om arbejdstid mellem arbejdsgiver og medarbejder, forudsat at de overordnede regler overholdes.

Overenskomster kan indeholde yderligere regler for arbejdstid, pauser og overarbejde.

Overarbejde, defineret som arbejde ud over den normale arbejdstid, skal normalt kompenseres med overarbejdsbetaling eller afspadsering.

 • Frihed på helligdage

  Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn på følgende dage:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag
  • Nytårsaftensdag.

  Dette gælder, uanset om du er privatansat eller offentligt ansat.

  Du har ret til at holde fri med løn, hvis:

  • Det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller arbejdstidsaftale.
  • Der er en lokal aftale eller kutyme i virksomheden.
  • Det er specificeret i personalehåndbogen eller lignende dokumenter.

Jobløn

Hvis din arbejdstidsaftale ikke inkluderer aftaler om kompensation eller afspadsering for overarbejde, antages det normalt, at din arbejdstid betragtes som "jobløn". Dette indebærer, at du ikke automatisk har ret til afspadsering eller betaling for overarbejde. Dette er en praksis, der ofte ses i lederkontrakter. Det er dog afgørende at være opmærksom på, at ved lønforhandlinger bør du aktivt tage højde for dit forventede overarbejde og forhandle en lønpakke, der afspejler dette.

For at sikre klarhed om forventningerne til overarbejde, anbefales det at afstemme med virksomheden. Diskuter, hvor meget ekstra arbejde der kan forventes, og om der er specifikke perioder, såsom spidsbelastningsperioder, hvor det historisk set har været nødvendigt med ekstra arbejdsindsats.

Husk også, at automatisk ret til frihed med løn på grund af overarbejde ikke nødvendigvis er en standardpraksis, og dette bør også drøftes under forhandlingerne. At skabe klarhed om disse spørgsmål tidligt i processen vil bidrage til et mere gennemsigtigt og tilfredsstillende arbejdsforhold.

Kontakt

Veterinær Lederforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15