Gå til sidens indhold

Borreliose kan være en arbejdsskade

ScanStockPhoto_image_108295.jpg

Skal du som dyrlæge arbejde i områder med flåter (fx på en mark eller i en skov), er du i risiko for at få Borreliose (Lymes sygdom).

Typisk er der særlig risiko hos landpraktiserende dyrlæger.

Borreliose overføres til mennesker via skovflåter, der er inficeret, og er anerkendt som en erhvervssygdom.

Som arbejdsskade kan Borreliose enten kategoriseres som en ulykke eller som en erhvervssygdom.

Ulykkestilfælde - bid er påvist 

For at kunne anerkende infektionen som et ulykkestilfælde skal det:

  • sandsynliggøres, at du har været udsat for et konkret bid af en skovflåt i forbindelse med dit arbejde
  • og at der har været symptomer i form af udslæt (erythema migrans) eller infektionssymptomer i tilknytning til biddet
  • eller at der er påvist antistoffer i blodet kort tid efter biddet

Hvis disse betingelser er opfyldt, vil skaden blive anerkendt som et ulykkestilfælde forårsaget af arbejdets forhold efter Arbejdsskadesikringslovens § 9, nr. 1.

Hvis det ikke kan sandsynliggøres, at du er blevet bidt af en skovflåt i forbindelse med dit arbejde, vil skaden blive afvist som ulykkestilfælde.

Erhvervssygdom - bid er ikke påvist 

Kan der ikke påvises et konkret bid af en skovflåt, vil Borreliosen måske kunne anerkendes som en erhvervssygdom.

Anerkendelse som erhvervssygdom kræver, at sygdommen er påvist, og at du ved dit arbejde har en særlig risiko for at blive bidt af skovflåter.

Hvis der er en sådan særlig risiko, anses det for sandsynliggjort, at arbejdets forhold har været årsag til biddet af en inficeret skovflåt.