Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Fagveterinærsygeplejerske i anæstesi

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi.

Der er startet et hold et op i november 2023.
Der forventes at der starter endnu et hold ultimo 2024, dette hold er også fuldt besat. Du skal være velkommen til at komme på venteliste, du skal blot sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

 • Om uddannelsen

  Anæstesiologi er en af kernefunktionerne i smådyrspraksis, og i takt med den faglige udvikling stilles der stigende krav til smådyrspraktiserende dyrlæger med henblik på sikker og effektiv anæstesi af mindre husdyr. I særdeleshed hunde og katte udsættes i stigende grad for komplicerede indgreb og behandlinger, der samtidig kræver særlig hensyntagen ved anæstesi af disse dyr. I praksis med høj operationsaktivitet vil der således samtidig blive stillet større krav til veterinærsygeplejerskers rolle i anæstesiforløbet.

  Fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i anæstesi er et etårigt forløb og består af 4 teorimoduler (i alt 8 dage) samt to praktikmoduler (i alt 4 dage).

  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som "Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi".

  Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

 • Formål med uddannelsen

  Uddannelsen skal sikre, at fagveterinærsygeplejersken i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge anæstesiforløbet. Uddannelsen skal supplere veterinærsygeplejerske-uddannelsen inden for neuroanatomi og -fysiologi, kardiovaskulær anatomi og –fysiologi, respirationsvejsanatomi og –fysiologi, farmakologi og apparaturlære inklusiv anæstesimonitorering med henblik på at opnå kompetence, der er nødvendig for at kunne indgå i anæstesiteam, i specialiseret smådyrspraksis.

 • Optagelseskrav

  For at starte på uddannelsen, gælder følgende:

  • Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen
  • Autorisation som dansk veterinærsygeplejerske
  • Mindst 3 års erhvervserfaring fra smådyrspraksis og fortsat beskæftigelse på dette område under uddannelsen
 • Deltagerantal

  Minimumsdeltagerantallet for gennemførelse af uddannelsesforløbet er 16 deltagere. Det maksimale deltagerantal er 23 deltagere.

 • Kursusopbygning

  Uddannelsen består af 4 teorimoduler á 2 dage (i alt 8 dage af 6 undervisningsmoduler på 45-60 min.) samt 2 praksismoduler bestående af 2 dage (i alt 4 dage af 7 timer inkl. frokost). De teoretiske moduler er fælles for alle kursister, mens praksismodulerne gennemføres i mindre hold med 4-5 deltagere. Teorimodulerne er placeret (torsdag) fredag-lørdag  med teoretisk undervisning som optakt til selvstudium.

  Praksismodulerne er på rullende basis placeret med 3 dage hhv. 2 dage for hvert hold på Universitetshospitalet for Familiedyr fordelt med et praksismodul mellem første og andet teorimodul og et mellem andet og tredje. Deltagerne vil på praksismodulerne i samarbejde med undervisende dyrlæge forestå anæstesi af bl.a. kirurgiske patienter. Praksisdagene afsluttes med en fælles kort sammenfatning og gennemgang af dagens anæstesier.

  I mellem-ugerne arbejder deltagerne teoretisk selvstændigt, således at pensum til efterfølgende teorimodul er læst inden modulet starter. Deltagerne skal desuden løbende udarbejde en caselog samt afsluttende en skriftlig eksamensopgave.

  Undervisningssproget er dansk, men der kan ud over faglitteratur på dansk forekomme faglitteratur på engelsk, svensk og norsk.

 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 53.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

  Depositum på 5.000 kr. + moms opkræves ved optagelse på uddannelsen. Opkrævning af den restende del af uddannelsesafgiften vil ske i to lige store rater på hver 24.000 kr. + moms.

 • Tid

  Uddannelsen starter november 2023.

  Se yderligere detaljer om tidspunkter for teori- og praksismoduler i kursusplanen:

  Kursusplan Fagvsp anæstesi 2023-24

 • Sted

  Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

 • Ansøgning om optagelse

  Holdet er allerede fuldt besat, men du er velkommen til at komme på venteliste. 

  Er du interesseret i at deltage i uddannelsesforløbet, skal du sende en e-mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk).

  Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Helle Harding Poulsen e-mail: hhp@sund.ku.dk

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny