Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i anæstesi

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerskeuddannelse i anæstesi.

Grundet Corona-situationen, er det uddannelsesforløb der skulle starte op den 19.-20. juni 2020, først startet op den 4.-5. december 2020. Holdet er fuldt besat.

Hvis du ønsker at deltage på næste hold som tidligst starter op i 2022, skal du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. Du vil så modtage et ansøgningsskema, som du skal udfylde og indsende i forbindelse med endelig optagelse på uddannelsen.

 • Om uddannelsen

  Anæstesiologi er en af kernefunktionerne i smådyrspraksis, og i takt med den faglige udvikling stilles der stigende krav til smådyrspraktiserende dyrlæger med henblik på sikker og effektiv anæstesi af mindre husdyr. I særdeleshed hunde og katte udsættes i stigende grad for komplicerede indgreb og behandlinger, der samtidig kræver særlig hensyntagen ved anæstesi af disse dyr. I praksis med høj operationsaktivitet vil der således samtidig blive stillet større krav til veterinærsygeplejerskers rolle i anæstesiforløbet.

  Fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i anæstesi er et etårigt forløb og består af 4 teorimoduler (i alt 8 dage) samt to praktikmoduler (i alt 4 dage).

  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som "Fagveterinærsygeplejerske i smådyrsanæstesi".

  Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

 • Formål med uddannelsen

  Uddannelsen skal sikre, at fagveterinærsygeplejersken i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge anæstesiforløbet. Uddannelsen skal supplere veterinærsygeplejerske-uddannelsen inden for neuroanatomi og -fysiologi, kardiovaskulær anatomi og –fysiologi, respirationsvejsanatomi og –fysiologi, farmakologi og apparaturlære inklusiv anæstesimonitorering med henblik på at opnå kompetence, der er nødvendig for at kunne indgå i anæstesiteam, i specialiseret smådyrspraksis.

 • Optagelseskrav

  Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen samt 3 års erhvervserfaring fra smådyrspraksis og fortsat beskæftigelse på dette område under uddannelsen.

 • Deltagerantal

  Minimumsdeltagerantallet for gennemførelse af uddannelsesforløbet er 16 deltagere. Det maksimale deltagerantal er 23 deltagere.

 • Kursusopbygning

  Uddannelsen består af 4 teorimoduler á 2 dage (i alt 8 dage af 6 undervisningsmoduler på 45-60 min.) samt 2 praksismoduler bestående af 2 dage (i alt 4 dage af 7 timer inkl. frokost). De teoretiske moduler er fælles for alle kursister, mens praksismodulerne gennemføres i mindre hold med 4-5 deltagere. Teorimodulerne er placeret (torsdag) fredag-lørdag  med teoretisk undervisning som optakt til selvstudium.

  Praksismodulerne er på rullende basis placeret med 3 dage hhv. 2 dage for hvert hold på Universitetshospitalet for Familiedyr fordelt med et praksismodul mellem første og andet teorimodul og et mellem andet og tredje. Deltagerne vil på praksismodulerne i samarbejde med undervisende dyrlæge forestå anæstesi af bl.a. kirurgiske patienter. Praksisdagene afsluttes med en fælles kort sammenfatning og gennemgang af dagens anæstesier.

  I mellem-ugerne arbejder deltagerne teoretisk selvstændigt, således at pensum til efterfølgende teorimodul er læst inden modulet starter. Deltagerne skal desuden løbende udarbejde en caselog samt afsluttende en skriftlig eksamensopgave.

  Undervisningssproget er dansk, men der kan ud over faglitteratur på dansk forekomme faglitteratur på engelsk, svensk og norsk.

 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 42.900 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

  Depositum på 5.000 kr. + moms opkræves ved optagelse på uddannelsen. Opkrævning af den restende del af uddannelsesafgiften vil ske i to lige store rater på hver 18.950 kr. + moms. 1. rate opkræves til betaling i november 2020. 2. rate opkræves til betaling i maj 2021.

 • Tid

  Grundet Corona-situationen, er det uddannelsesforløb der skulle starte op den 19.-20. juni 2020, udsat til 4.-5. december 2020.

  Se yderligere detaljer om tidspunkter for teori- og praksismoduler i kursusplanen:

  Kursusplan Fagvsp anæstesi 2020-21

 • Sted

  Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

 • Ansøgning om optagelse

  Der er pt. to pladser tilbage på holdet som starter 4. december 2020.

  Er du interesseret i at deltage i uddannelsesforløbet, skal du sende en e-mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk).

  Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Helle Harding Poulsen e-mail: hhp@sund.ku.dk

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

anita.jpg