Gå til sidens indhold

Politisk repræsentation

Den Danske Dyrlægeforening er repræsenteret i en lang række udvalg - både inden for det veterinære område og udvalg vedrørende dyrlægernes arbejdsmarked og beskæftigelse.

 • Udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet

  AI-ekspertgruppe
  Susanne Kabell
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Veterinærmedicinsk Ekspertråd
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Rådet for Dyreforsøg
  Anders Permin
  Mogens Teken Christophersen (suppleant)
  Udpeget af Faggruppe Biomedicin


  Strategisk interessentudvalg i Fødevarestyrelsen
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Følgegruppen for handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin
  Ken Steen Pedersen
  Carsten Jensen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Dialogforum for transport af dyr
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Partnerskabet for det statslige dyrevelfærdsmærke
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Arbejdsgruppen vedr. risikovurdering for udbrud af halebid hos svin
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin


  Arbejdsgruppen for handlingsplanen for Salmonella Dub­lin
  Helle Ruwald
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Den Nationale Komité vedr. Landbrugsdyr
  Jens J. Sørensen


  Ekspertgruppe vedr. smitsomme sygdomme (mund og klovsyge mv.)
  Jørgen Lindahl
  Helle Slot


  Ekspertgruppe ASF/CSF
  Ken Steen Pedersen

 • Udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet

  Det Nationale Antibiotikaråd
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Udvalg under Landbrug & Fødevarer

  SPF-Brugerudvalget
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin


  Den veterinære følgegruppe
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin

 • Udvalg under SEGES

   

  Arbejdsgruppe Task Force Kalve
  Klaus Snede Pedersen
  Emil Nyborg Rasmussen
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Arbejdsgruppe omkring branchekode for økologi, kvæg
  Helle Slot
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Arbejdsgruppe omkring kvægkongressen
  Helle Slot
  Udpeget af Faggruppe Kvæg

 • Københavns Universitet

  Aftagerpanelet
  Hanne Knude Palshof


  Kvote 2-interviews

  Mikkel Markussen
  Helle Slot
  Camilla Eskerod
  Christine Fossing
  Niels Filtenborg-Barnkob
  Daniel Keller
  Udpeget af DDD

 • Erhvervsfaglige uddannelser

  Det faglige udvalg vedrørende veterinærsygeplejerskeuddannelsen
  Lars Bloch
  Janne Døssing
  Udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening


  DTU aftagerpanel
  Carsten Jensen
  Udpeget af DTU

 • AC

  Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor (FHO)
  Anne Marie Lassen-Nielsen
  Udpeget af De 5


  Privatsektorudvalget (FHP)
  Christine Fossing
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Akademikernes A-kasse (AAK)

  Repræsentantskab
  Anne Marie Lassen-Nielsen
  Christine Fossing
  Marianne de Leon (suppl.)
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Dyreregistre

  Dansk Hunderegister
  Eilif Svalastoga


  Det Danske Katteregister
  Lars Bloch

 • ViNordic

  Redaktionskomiteen for produktkataloget
  Kenneth Engelund Lassen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Prisbogudvalget
  Aage Gram
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)

  PJDs bestyrelse
  Louise Bundgaard
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Forbrugerrådet Tænk

  Kirstin Dahl-Pedersen
  Anja Putzer
  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

 • Internationalt samarbejde

  FVE (Federation of Veterinarians of Europe)
  Hanne Knude Palshof


  UEVH (Union of European Veterinary Hygienists) Mette Rørbæk Gantzhorn


  UEVP (Union of European Practioners)
  Mikkel Markussen


  EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry)
  Lærke Boye Astrup


  EASVO (European Union of State Veterinary Officers)
  Bente Pedersen


  FECAVA (The Federation of European Companion Animal Veterinary Association)
  Asger Wenck


  FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations)
  Mette Uldahl


  WVA (World Veterinary Association) 
  Hanne Knude Palshof


  WSAVA (World Small Animal Veterinary Association)
  Christine Fossing


  NEEC (Nordisk Øjenpanel)
  Claus Bundgaard Nielsen

Kontakt

Cecilie Pramming
Chefsekretær

cecilie.jpg