Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Politisk repræsentation

Den Danske Dyrlægeforening er repræsenteret i en lang række udvalg - både inden for det veterinære område og udvalg vedrørende dyrlægernes arbejdsmarked og beskæftigelse.

 • Udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  AI og ND-ekspertgruppe
  Susanne Kabell
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Veterinærmedicinsk Ekspertråd
  John Haugegaard
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Rådet for Dyreforsøg
  Elin Jørgensen
  Julie Fjeldborg
  Inge Larsen (suppleant)
  Udpeget af Faggruppe Biomedicin


  Strategisk interessentudvalg i Fødevarestyrelsen
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Ekspertgruppe vedr. mund og klovsyge
  Helle Slot (Faggruppe Kvæg)
  Jørgen Lindahl (Faggruppe Gris)
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Udvalg under Miljøstyrelsen

  National arbejdsgruppe for interessenter
  Naturnationalparkerne i Danmark, Naturstyrelsen
  Helle Slot
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet

  Det Nationale Antibiotikaråd
  John Haugegaard
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Det Veterinære Sundheds Råd
  Lena Pelle
  Sten A. Larsen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Udvalg under Landbrug og Fødevarer

  SPF-Brugerudvalget
  Trine Månsson
  Udpeget af Faggruppe Gris


  PRRS-styregruppe
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Gris

 • Udvalg under SEGES
 • Københavns Universitet

  Aftagerpanelet
  Hanne Knude Palshof
  Kenneth Engelund Lassen
  (Mette Nielsen, suppl.)
  Udpeget af KU SUND


  Kvote 2-interviews

  Mikkel Markussen
  Helle Slot
  Camilla Eskerod
  Christine Fossing
  Niels Filtenborg-Barnkob
  Daniel Keller
  Udpeget af HB

 • Erhvervsfaglige uddannelser

  Det faglige udvalg vedrørende veterinærsygeplejerskeuddannelsen
  Lars Bloch
  Janne Døssing
  Udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

 • AC

  Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor (FHO)
  Cathrine Holm-Nielsen, Kommunikation og Sprog (repræsenterer DDD)
  Udpeget af De 3


   

  FHO-s
  Jacob Suhr, Kommunikation og Sprog
  (repræsenterer DDD)


  ACs bestyrelse
  Tanja Villumsen, PharmaDanmark
  (repræsenterer DDD)


  Privatsektorudvalget (FHP)
  Anne Marie Lassen Nielsen
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation


  Forsknings- og uddannelsesudvalg (FUU)
  Freja Broe Hjerpe


  Direktørgruppen
  Joakim Lilholt


  TR-uddannelser
  Lone Rente Hansen

 • Akademikernes A-kasse (AAK)

  Repræsentantskab
  Anne Marie Lassen-Nielsen
  Christine Fossing
  Neel Larsen (suppleant)
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Dyreregistre

  Dansk Hunderegister
  Eilif Svalastoga


  Det Danske Katteregister
  Lars Bloch

 • ViNordic

  Redaktionskomiteen for produktkataloget
  Kenneth Engelund Lassen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)

  PJDs bestyrelse
  Louise Bundgaard
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Forbrugerrådet Tænk

  Kirstin Dahl-Pedersen
  Anja Putzer

  Afgiftsfondene for Tænk:

  Mælkeafgiftsfonden: Anja Putzer
  Kvægafgiftsfonden: Kirstin Dahl-Pedersen
  Fjerkræafgiftsfonden: Pernille Tillisch

  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

 • Internationalt samarbejde

  FVE (Federation of Veterinarians of Europe)
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  UEVH (Union of European Veterinary Hygienists)
  Mette Rørbæk Gantzhorn
  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed


  UEVP (Union of European Practioners)
  Mikkel Markussen
  Udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening


  EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry)
  Ida Thøfner
  Udpeget af Faggruppe Biomedicin


  EASVO (European Union of State Veterinary Officers)
  Bente Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed


  FECAVA (The Federation of European Companion Animal Veterinary Association)
  Christine Fossing
  Udpeget af Faggruppe Familiedyr


  FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations)
  Ginnie Holmes Hørning
  Udpeget af Faggruppe Heste


  WVA (World Veterinary Association) 
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  WSAVA (World Small Animal Veterinary Association)
  Christine Fossing
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  NEEC (Nordisk Øjenpanel)
  Claus Bundgaard Nielsen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Øvrige

  Koordinerende formandskab
  Hanne Knude Palshof
  Ida Tingman Møller
  Mikkel Markussen
  Udpeget af DDD, Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening


  Etisk Udvalg under hovedbestyrelsen
  Mette Gantzhorn (formand)
  Mette Halck
  Helle Slot
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Lægemiddelnævnet
  Lisbeth Høier Olsen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Dyrlæge H.P. Christensens Mindelegat
  Jens Philipsen
  Udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening


  VL kollegiet
  Jacob Kvesel Mortensen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  NK Vet
  Lisbeth Høier Olsen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

Kontakt

Cecilie Pramming
Chefsekretær

Cecilie