Gå til sidens indhold

Information til dyrlæger om dyr fra Ukraine

Den Danske Dyrlægeforening er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen, dyreværnsorganisationer, FVE m.fl. om indsatsen for at sikre dyr og mennesker bedst muligt i den akutte situation i Ukraine. Her kan du løbende holde dig orienteret om, hvordan du skal forholde dig som dyrlæge.

Ukraine Dyr

Opdateret 30.september

Ukrainske flygtninge har lov til at tage deres kæledyr med til Danmark, men de skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Registreringen sker via Fødevarestyrelsens blanket 

Det er vigtigt, at familiedyret holdes isoleret, indtil Fødevarestyrelsen har sikret, hvorvidt det opfylder kravene for indførsel. Det vil sige, at det ikke har kontakt med andre dyr og mennesker. Hunde må kun luftes i kort snor, og fugle, katte og fritter skal holdes ​inden døre.​ Dyret må dog godt bryde isolationen, hvis der er behov for akut dyrlægehjælp eller hvis det kræves for at kunne blive vaccineret, chipmærket eller få lavet titertest for at kunne opfylde Fødevarestyrelsens krav.

Når registreringen er sket, vil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger kontakte de pågældende dyreejere og udføre en risikovurdering, der placerer (visiterer) dyrene i tre grupper:

 1. Dyr opfylder kravene, og det kan dokumenteres → dyret frigives fra isolationen.
 2. Risikodyr, der ikke opfylder kravene til indførsel/der er ingen dokumentation, men som ledsages af dyrets ejer → Fødevarestyrelsen vejleder dyreejeren om isolation, og hvilken behandling der er nødvendig, for at dyret kan frigives fra isolationen.
 3. Ulovligt indførte familiedyr; her er tale om dyr, der er indført uden at ledsage sin ejer (kommercielt indført) → normale procedure følges for påbud.

Se også Fødevarestyrelsens vurdering vedrørende hundeforbudslisten og registrering af hunde fra Ukraine

Hvordan kan du som dyrlæge hjælpe?

Dyrlæger kan i første omgang hjælpe med at sikre:

 • Oplysning på fx sociale medier om, at alle dyreejere, der har dyr med fra Ukraine, skal registreres hos Fødevarestyrelsen via blanketten
 • At ukrainske dyreejere, der har medbragt dyr ind i landet, får hjælp til at kontakte Fødevarestyrelsen via denne blanket 
 • At informere dyreejeren og eventuel værtsfamilie om, at dyrene skal holdes isoleret så vidt muligt sammen med den ejer, som det har rejst med, og undgå kontakt til andre dyr og mennesker, indtil Fødevarestyrelsen har vejledt
 • At undlade at ID-mærke, registrere og vaccinere hunde og katte, der er kommet ind med ukrainske dyreejere på flugt, før dyret er visiteret af Fødevarestyrelsen og har fået vejledning om, hvordan de skal forholde sig
 • At undlade at udstede danske EU-pas til de pågældende dyr. I stedet udfyldes en sundhedsbog med oplysninger om evt. foretaget vaccination, mærkning og titertest. Se FVST nyhed om emnet.
 • At oplyse dyreejeren om, at dokumentation for vaccination, titertest og chipmærkning skal sendes til Fødevarestyrelsen før isolationskrav kan ophøre.

Hunde, der indføres til Danmark, skal registreres i Dansk Hunderegister. Der vil snarest komme retningslinjer omkring dette. Hvis du har spørgsmål allerede nu – kontakt da Fødevarestyrelsen: email@fvst.dk

Flyere om registrering af kæledyr

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en flyer, som kan udleveres til ukrainske kæledyrsejere. Vær opmærksom på, at modtageren kan have brug for yderligere information afhængigt af de to scenarier:

 • Flyeren kan udleveres alene, hvis der er tale om ukrainske ejere, som har været visiteret af Fødevarestyrelsen, og har fået en afgørelse om behov for opfølgning, ELLER
 • Flyeren kan udleveres sammen med styrelsens vejledning om at anmelde kæledyr med henblik på visitering af kæledyret.

Der er én flyer til hver veterinærenhed, da der er forskel på kontaktoplysninger. Det er muligt at afklare, hvilken veterinærenhed som er relevant, på baggrund af postnummeret for ejerens bopæl. I kan fremsøge enheden her.

VeterinærNord

VeterinærSyd

VeterinærØst

Oversigt over registrerede kæledyr

Få overblik over hvor mange blanketter Fødevarestyrelsen har modtaget om indførsel af kæledyr fra Ukraine. ​Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Hvis du vil bidrage med vaccination mv.

Flere dyrlæger meldte sig tidligt på banen med et ønske om at bidrage til situationen og tilbyder bl.a. gratis vaccination, udtagelse af blodprøver og mikrochipning af dyr fra Ukraine.

For at gøre denne information tilgængelige for ukrainske dyreejere har Dyrenes Beskyttelse efter aftale med Fødevarestyrelsen, DDD og andre dyreværnsorganisationer udarbejdet en oversigt over danske dyrlæger, der stiller gratis ydelser til rådighed. Dyrlæger, der ønsker at hjælpe ukrainerne uden beregning, har siden krigens udbrud kunnet tilmelde sig hos Dyrenes Beskyttelse via dette link. Ordningen er dog nedlagt ultimo september 2022, da der ifølge Dyrenes Beskyttelse var vigende interesse.

Dyrlæger, som håndterer kæledyr fra Ukraine og udfører tiltag såsom mikrochipning, rabiesvaccination og antistofblodprøve, skal sikre, at det først sker efter, at en embedsdyrlæge har tilset dyret, og at det sker i henhold til Fødevarestyrelsens skriftlige vejledning, som er sendt til dyreejeren. Dyrlægen kan derfor bede om at dyreejeren medbringer vejledningen.

Risiko for rabies

Som dyrlæge skal du være opmærksom på, at Ukraine er højrisikoområde for Rabies både blandt ikke-domesticerede og domesticerede dyr, hvorfor alle hunde og katte som udgangspunkt betragtes som højrisikodyr.

​Symptomer på rabies kan være ændret adfærd, som fx savlen, synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald/angrebslyst eventuelt afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti.

Hvis du har mistanken om smitte, skal du som dyrlæge anmelde det til Fødevarestyrelsen, der anviser det videre forløb. 

Fødevarestyrelsen kan straks kontaktes på email@fvst.dk eller tlf. 7227 6900.

Se ​Fødevarestyrelsens trusselsvurdering (7. marts 2022) for Danmark i forhold til rabies i Ukraine og bevægelsen af flygtninge​​ 

Hvis du som dyrlæge behandler kæledyr fra Ukraine

Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af kæledyr fra Ukraine, hvor der er usikkerhed om risikoen for rabies. Dette gøres blandt andet ved at: 

 • Undgå kontakt med spyt og savl. Mundkurv kan mindske risikoen for bid.
 • Undgå at dyret kommer i unødig kontakt med øvrige mennesker og dyr.

Hvis du som dyrlæge får mistanke om, at dyret kan være smittet med rabies, skal det straks anmeldes til Fødevarestyrelsen på email@fvst.dk eller telefon 7227 6900, hvorefter det videre forløb anvises. Undgå så vidt muligt at håndtere dyret.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen 

DDD har spurgt Arbejdstilsynet om anbefaling vedrørende anvendelse af pre-exposure profylakse til dyrlæger og veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, i tilfælde hvor veterinærfaglige personer gennem deres arbejde forventes at komme i nær kontakt til familiedyr (hund og kat) med ukendt rabiesvaccinationsstatus, der indføres til landet fra Ukraine under den nuværende situation.

DDD har modtaget dette svar fra Arbejdstilsynet: "Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal arbejdsgiveren foretage en biologisk arbejdspladsvurdering for at sikre, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I den forbindelse skal der inddrages anbefalinger fra relevante myndigheder. Fødevarestyrelsen har udsendt et notat, hvoraf det fremgår, at der er høj risiko for, at dyr, der er indført fra Ukraine, kan medbringe rabies. På den baggrund er det Arbejdstilsynets vurdering, at det kan anbefales at tage denne vaccine, hvis de ansatte behandler dyr fra Ukraine. Det vil dog altid være en konkret vurdering, og der skal tages højde for eventuelle kontraindikationer som fx graviditet eller allergi".

Hvis du er blevet bidt af en hund eller kat fra Ukraine

I henhold til WHO er øjeblikkelig og grundig vask og skrub af bidsår essentielt og kan redde liv, hvis du er blevet bidt af et dyr med ukendt status.

Efter grundig vask bør en læge straks kontaktes med henblik på en vurdering og evt. opstart af post-exposure profylaktisk behandling.

Du kan læse mere om rabies og behandling på SSI’s hjemmeside her.​​

Indførsel af heste fra Ukraine

Indførs​el af heste fra Ukraine skal foretages efter de normale importkrav.

Se indførsel og import af heste hos Fødevarestyrelsen

Pt. kan ukrainere, der flygter til Danmark, medbringe deres egne kæledyr (hunde, katte og fritter). Øvrige dyrearter, herunder heste, er ikke omfattet af undtagelsesmuligheden.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de ukrainske veterinærmyndigheder fortsat udsteder certifikater for heste.

Sygdomme, du skal være opmærksom på

Fødevarestyrelsen vurderer alene risici for anmeldepligtige sygdomme​1​. Læs mere her.

Ved heste fra Ukraine bør der være særlig opmærksomhed på, at der indenfor de seneste 10 år er rapporteret udbrud med hhv. miltbrand og rabies i Ukraine.

Det er ulovligt at hente dyr fra internater

Det er ikke tilladt at hente dyr fra fx internater eller dyr, der løber frit rundt, medmindre dyrene opfylder betingelserne for kommerciel indførsel fra Ukraine til Danmark. Hvis du ønsker at importere hunde og katte fra Ukraine, kan du læse mere om, hvilke krav dyrene skal opfylde, her:

Gå til guiden: Indførsel og import af hunde, katte og fritter

Links

Fødevarestyrelsens side om kæledyr og situationen i Ukraine 

Vets for Ukraine
Netværk, der koordinere bistand fra europæiske dyrlæger til at hjælpe ukrainske dyrlæger, deres familier og dyr.

FVE: Oversigt med hjælp   
How European veterinarians can help animals, animal owners and veterinary public health regarding the war in Ukraine.