Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Digital chikane

Digital chikane kan have psykiske, fysiske og arbejdsmæssige konsekvenser og er et alvorligt arbejdsmiljøproblem.

Pexels Daniel Putzer 633409

Digital chikane dækker over episoder, hvor e-mail, telefon, sociale medier, hjemmesider eller andre digitale medier bruges til at til at overfuse, nedgøre, intimidere eller true nogen.

Digital chikane er arbejdsrelateret, når en person udsættes for chikane i forbindelse med udførelsen af sine arbejdsopgaver – og det er et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen har pligt til at tage sig af.

Digital chikane kan have alvorlige konsekvenser. Spørgeskemaundersøgelse lavet af foreningen Digitalt Ansvar og Velliv Foreningen i 2021, viser, at knap hver anden, der har oplevet digital chikane, oplever negative følger.

Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen?

Arbejdsgivere har et ansvar for at forebygge og håndtere arbejdsrelateret digital chikane på linje med fysisk vold og trusler.

Digital chikane på jobbet er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelser om psykisk arbejdsmiljø. Lovgivningen beskriver blandt andet virksomhedernes forpligtelse til at:

 • Skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. ‍
 • Sikre, at de ansatte vejledes i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder – både i og uden for arbejdstid, samt tilløb hertil. ‍
 • Sikre, at en ansat, der har været udsat for en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid, tilbydes bistand til at foretage en eventuel politianmeldelse af episoden.

Herudover betragtes arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer – både i og uden for arbejdspladsen og arbejdstiden – som arbejdsulykker, hvis den ramte medarbejder får fysiske eller psykiske skader. I de tilfælde forpligter lovgivningen arbejdsgiver til at anmelde chikanen til arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringen. 

Læs mere om regler for anmeldelse af arbejdsulykker her

Medarbejdere har forskellige oplevelser af, hvornår de føler sig chikaneret og deres personlige grænser overskrides. Det er ifølge lovgivningen medarbejderens opfattelse, man retter sig efter, når man skal vurdere, om der er tale om psykisk vold.

Hvornår er digital chikane strafbart?

Det er strafbart at chikanere personer i offentlig tjeneste efter straffeloven, hvis der er tale om alvorlige trusler, racistiske ytringer, injurier, bagvaskelse eller ulovlig deling af billed- og filmmateriale eller private oplysninger. Hvis du har været udsat for en strafbar handling, bør du anmelde det til politiet.

Ulovlig deling af private billeder eller oplysninger kan desuden høre under persondataloven, som meldes til datatilsynet her.

Injurier

Injurier er en betegnelse for æreskrænkelser og dækker blandt andet over nedsættende og fornærmende udtalelser eller handlinger mod andre personer. Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt.

Forebyggelse af digital chikane på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren bør tage de nødvendige skridt til at sikre medarbejderens sikkerhed og sundhed. Digitalchikane.dk har udarbejdet følgende råd:

 • 1. Skab fælles forståelse

  Det er vigtigt, at medarbejdere og arbejdsgivere får en fælles forståelse af, hvad digital chikane vil sige for jer.

  Tag en samtale om, hvad I forstår ved digital chikane. Der findes ikke et præcist facit for, hvornår en henvendelse er chikanerende. Forskellige medarbejdere kan have forskellige grænser. Derudover kan en besked virke harmløs i sig selv, men opleves chikanerende ved at være én ud af mange henvendelser eller "stik" rettet mod samme person.

  Bliv derfor enige om, hvilken opførsel I ser som uacceptabel. Find gerne eksempler fra jeres arbejde, I kan diskutere ud fra.


   

 • 2. Tydelighed og anerkendelse

  Vær som arbejdsgiver tydelig omkring at digital chikane er uacceptabelt, og at du aktivt arbejder for at forebygge og håndtere den.

  Mange privatansatte undlader at fortælle om deres oplevelser med digital chikane af frygt for at blive opfattet som nærtagende eller uegnede til deres job. Klare holdninger og retningslinjer hjælper til større åbenhed blandt medarbejderne. Vær derfor tydelig om, at digital chikane anerkendes på linje med fysisk vold og trusler som noget, der skal til livs.


   

 • 3. Kend forskel på fysisk og digital chikane

  Mange arbejdspladser har en plan for, hvad der skal ske i tilfælde af fysisk vold eller chikane. Det er vigtigt at være opmærksom på, at digital chikane er en anden, men lige så alvorlig type belastning.

  Digital chikane er ikke altid en klart afgrænset situation, men kan være et rodet forløb, der strækker sig over længere tid. Modsat kan det også opstå pludseligt, uden foregående konfliktoptrapning, eksempelvis som en truende og hadefuld mail i indbakken.

  I kan derfor ikke direkte oversætte tiltag mod fysisk vold, men må behandle på digital chikane som et særskilt arbejdsmiljøproblem.


   

 • 4. Læg en plan

  Det er vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan I som arbejdsplads forholder jer, hvis en ansat udsættes for digital chikane i forbindelse med arbejdet. Et beredskab er en plan for, hvordan I håndterer episoder med digital chikane og vold mod jeres medarbejdere.

  Digitalchikane.dk har udarbejdet en skabelon med en række spørgsmål, der kan bruges i arbejdet med at udvikle en beredskabsplan. Skabelonen indeholder lavpraktiske spørgsmål til roller og ansvarsfordeling, men også mere principielle overvejelser I kan gøre jer.


   

Psykisk krisehjælp

Som medlem af ADO kan du få hjælp ved en række særligt alvorlige arbejdsrelaterede trivselsproblemer - fx i forbindelse med mobning og chikane, ulykker, omstruktureringer og afskedigelse samt stress og udbrændthed.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.