Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Købeloven

Fra 1. januar 2022 er heste ikke længere omfattet af købelovens afsnit om forbrugerkøb. Ændringen betyder, at handel med levende heste alene omfattes af de almindelige køberetlige regler for civil- og handelskøb.

COLOURBOX18183928 (1)

Folketinget vedtog i juni 2021 ændringer af købelovens bestemmelser, der betyder, at de særlige regler om forbrugerkøb ikke længere omfatter handel med levende heste. De nye regler træder i kraft 1. januar 2022 og betyder, at handel med levende heste herefter alene omfattes af de almindelige køberetlige regler for civil- og handelskøb.

Den skærpede forbrugerbeskyttelse bortfalder

Ændringerne sker som følge af at EU-direktiv 2019/771/EU (Varedirektivet) gennemføres, og at det i den forbindelse er muligt for de enkelte medlemsstater at fritage handel med levende dyr (her heste) fra de skærpede regler om forbrugerkøb. Pr. 1. januar 2022 omfattes handel med heste derfor alene af de almindelige regler.

De almindelige regler dikterer, at køber skal løfte bevisbyrden for, at hesten har en mangel, og at manglen var til stede på købstidspunktet. Fra årsskiftet vil det derfor alene være køber af hesten, der skal løfte bevisbyrden – uanset om sælger er erhvervsdrivende eller privat person.

Ny brancheanbefaling

Med lovændringen indtræder også aftalefrihed mellem parterne, hvilket betyder, at en erhvervsdrivende får større spillerum til at aftale forholdet med køber hvad angår både reklamationsfrist og købers undersøgelsespligt. Den Danske Dyrlægeforening har sammen med branchen udarbejdet en brancheanbefaling, der anbefaler køber og sælger at indgå aftale om 3 måneders reklamationsfrist. På den måde mener parterne hver især at kunne tilgodese de udfordringer, der kan opstå, når heste handles og skifter miljø og ejer.

Dyrlægernes rolle

Den Danske Dyrlægeforening anbefaler, at man som køber lader hesten handelsundersøge af en dyrlæge med erfaring i handelsundersøgelser. Forud for handelsundersøgelsen skal der udfærdiges et aftalegrundlag mellem de involverede parter.

Den handelsundersøgende dyrlæge undersøger hesten på det givne tidspunkt og udfærdiger handelsattesten på det foreliggende grundlag. Dyrlægens opgave er blandt andet at notere eventuelle fejl og mangler, som er til stede ved undersøgelsestidspunktet og lave en samlet vurdering af hesten i forhold til den tiltænkte brug.

Civilkøb dækker den situation, hvor både sælger og køber er privatpersoner, mens et forbrugerkøb dækker over den situation, hvor køber er privatperson, mens sælger er erhvervsdrivende.

Link til brancheanbefalingen: Samlet hestebranche anbefaler tre måneders reklamationsfrist ved handel | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)

Lov om ændring af købeloven: Lov om ændring af købeloven og lov om markedsføring (Ændring af reglerne om forbrugerkøb som følge af implementering af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold) (retsinformation.dk)