Gå til sidens indhold

Brachycephale hunde - en mærkesag

Scanstockphoto Image 2834986

Hvad gør Faggruppe Familiedyr?

Ved WSAVA verdenskongressen, der blev afholdt af DDD i København i 2017, kom de brachycephale hunde i fokus. På baggrund af Dyrlægeforeningens initiativ formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

Det var startskuddet til Faggruppe Familiedyrs initiativ om en "BOAS-gruppe", hvor interessenter på tværs af organisationer og myndigheder skal samarbejde om at fremme sund avl i Danmark og internationalt.

Arbejdsgruppen har siden 2017 blandt andet fået belyst, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

Undersøgelse: Kortlægning af sundhedsstatus

Den Danske Dyrlægeforening deltog i 2019 i samarbejde med danske praktiserende dyrlæger i et studie, der havde til formål at kortlægge sundhedsstatus hos fransk bulldog, mops og engelsk bulldog m/u stamtavle.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i de parametre, som blev fundet signifikante i et pilotstudie om sundheden hos franske bulldogs. Studiet blev udført af to specialestuderende på Københavns Universitet.

Efter afslutning af dataindsamlingen blev resultaterne bearbejdet og blandt andet publiceret i en artikel i DVT.

Kampagne: Stop dårlig avl

Undersøgelsens resultater blev i marts 2020 fulgt op med en kampagne, der er målrettet hundeejere. Kampagnen gentages i 2023.

Kampagnens formål er at gøre nuværende og kommende ejere opmærksomme på de sundhedsproblemer, som de pågældende racer lever med som følge af deres fremavlede karaktertræk.

Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Kennel Klub, Dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse og Den Danske Dyrlægeforening. Håbet er, at vi med kampagnen kan øge forbrugernes bevidsthed og hjælpe dem med at træffe de rigtige valg, når der skal købes en sund og rask hundehvalp.

Støt om kampagnen og del filmen herunder!

Sund snude - sund fornuft

Vil du gøre dine kunder opmærksomme på muligheden for at få sin hund BOAS-gradueret, kan du på dyreetik.ku.dk downloade en brochure, som kort beskriver, hvad BOAS-graduering er, og hvordan den foregår. Materialet er udgivet af Københavns Universitet.

Hent plakat til at hænge op i klinikken

Kontakt

Karin Melsen
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Karin