Gå til sidens indhold

Ansættelseskontrakt

Som direktør skal du sikre dine rettigheder i din individuelle kontrakt.

95005024 M

Som ansat leder er det afgørende at udvise omhyggelighed, når du står over for at underskrive din ansættelseskontrakt. En grundig gennemgang af kontraktens vilkår kan forhindre potentielle misforståelser og sikre dine rettigheder.

Direktørkontrakten er ofte mere komplekse og omfattende end almindelige ansættelseskontrakter, da direktører typisk har ansvar for strategisk ledelse og beslutningstagning i en organisation. Her er nogle særlige forhold og overvejelser, der ofte gælder for direktørkontrakter:

 • Direktørkontrakter
  • Direktørers lønpakker inkluderer ofte basisløn, bonusordninger og andre incitamenter. Bonuser kan være knyttet til økonomiske resultater, aktiepræstationer eller opfyldelse af strategiske mål.

  • Direktørkontrakter kan have en længere varighed end almindelige ansættelseskontrakter. Opsigelsesvilkårene kan være mere komplekse og indebære særlige klausuler, især hvis det drejer sig om en højtstående direktionsposition.

  • Nogle direktørkontrakter inkluderer aktieoptioner eller andre former for ejerskab i virksomheden som en måde at knytte direktøren tættere til virksomhedens succes.

  • Direktører kan kræve omfattende ansvarsfraskrivelse og ansvarsforsikringer for at beskytte sig mod juridiske konsekvenser i forbindelse med deres ledelsesmæssige beslutninger.

  • Konkurrenceklausuler kan være en del af en direktørkontrakt for at forhindre direktøren i at arbejde for konkurrerende virksomheder inden for en bestemt tidsramme og i et geografisk område efter afslutningen af ansættelsen.

  • Direktørkontrakter indeholder ofte stærke fortrolighedsklausuler for at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder og følsomme oplysninger.

  • Bonusordninger for direktører er normalt baseret på nøglepræstationsindikatorer (KPI'er), der er tæt knyttet til virksomhedens overordnede strategi og succes.

  • Direktørkontrakter kan indeholde bestemmelser om, hvordan ændringer i ledelsesstrukturen håndteres, især hvis der sker fusioner, opkøb eller andre organisatoriske ændringer.

  • Direktørkontrakter indeholder ofte detaljerede bestemmelser om, hvordan ansættelsesforholdet afsluttes, herunder eventuelle efterfølgende forpligtelser og kompensation.

  Det er vigtigt at involvere juridisk ekspertise i udarbejdelsen og gennemgangen af direktørkontrakter, da de komplekse forhold kræver præcis formulering og fuld forståelse af de juridiske implikationer.

  Er du medlem af VeL - ring til 3871 0888 eller skriv til ddd@ddd.dk. 


   

Funktionærkontrakter i Danmark er underlagt bestemmelser i funktionærloven, der sikrer funktionærers rettigheder. Læs mere her:

 • Funktionærkontrakt

  Funktionærkontrakten er underlagt bestemmelser i funktionærloven, der sikrer funktionærers rettigheder. Dette inkluderer opsigelsesvarsler baseret på anciennitet, ret til godtgørelse ved usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse ved arbejdsgiverens initiativ og lønkompensation under konkurrenceklausuler.

  Desuden reguleres arbejdstid, overarbejde, ferie og feriepenge, barsel samt ret til sygedagpenge i funktionærkontrakter.

  Det er vigtigt at forstå og inkorporere disse bestemmelser i kontrakten for at sikre overholdelse af lovgivningen. 

  Selvom din ansættelseskontrakt naturligvis skal overholde alle lovgivningsmæssige krav, har du også mulighed for at indgå særlige aftaler, der kan forbedre dine arbejdsvilkår.


   

Hvad skal du være opmærksom på?

Ifølge funktionærloven har funktionærer specifikke rettigheder, såsom opsigelsesvarsler, godtgørelse ved usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og lønkompensation ved klausuler.

Som direktør er det dit ansvar at forhandle om disse rettigheder ved ansættelsen. Dette kan fx opnås ved at inkludere en bestemmelse i kontrakten, der tydeligt fastslår, at funktionærlovens bestemmelser er gældende for ansættelsesforholdet.

Der er flere forhold, du som direktør ikke er omfattet af og selv har ansvar for at forhandle.

Det gælder blandt andet:

 • Dine rettigheder til ferie ved ansættelsen.
 • Sikkerhed for dit tilgodehavende i tilfælde af virksomhedens konkurs.
 • Dine rettigheder, hvis din arbejdsplads bliver overdraget til en anden virksomhed. Som direktør er du ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og må derfor selv sørge for at sikre dig dine rettigheder i din kontrakt.

Kontakt

Veterinær Lederforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15