Gå til sidens indhold

Som opsagt kan du blive fritstillet

Bliver du sagt op, skal du forsætte med at arbejde i din opsigelsesperiode, med mindre din arbejdsgiver fritstiller dig.

Bliver du fritstillet, får du fortsat fuld løn, men du skal ikke arbejde i din opsigelsesperiode.

Du må tage andet arbejde

Når du er fritstillet, har du lov til at tage andet arbejde i din opsigelsesperiode, så længe det ikke er konkurrerende virksomhed. Fordi du stadig får løn af din gamle arbejdsgiver, er du nemlig bundet af loyalitetsforpligtelsen.

Fritstillet med eller uden modregning

De første tre måneder af din fritstillingsperiode får du fuld løn - også selv om du finder nyt arbejde i perioden (dobbelt løn). Men er din opsigelsesperiode længere end tre, fx seks måneder, er det afgørende, hvilken aftale du har lavet med din gamle arbejdsgiver:

 • Hvis du er fritstillet uden modregning, vil du med nyt arbejde også få dobbeltløn i de måneder, der ligger ud over de tre første.
 • Hvis du til gengæld er fritstillet med modregning, vil du kun få løn fra din gamle arbejdsgiver ud over de første tremåneder, i det omfang du ellers ville lide et samlet økonomisk tab i din opsigelsesperiode. 
 • Eksempel på modregning
  Et eksempel der illustrerer hvordan princippet om modregning fungerer i praksis:

  En funktionær tjener kr. 25.000 pr. måned.
  Hun bliver afskediget og fritstillet i fire måneder (hendes opsigelsesperiode).
  Får hun intet andet arbejde i perioden, tjener hun 100.000 kr. fra sin gamle arbejdsgiver.
  Får hun allerede efter 1 måned nyt arbejde til kr. 20.000 pr. måned, vil hun i løbet af de fire måneder tjene:

  3 x 25.000 = 75.000 fra gammel arbejdsgiver
  3 x 20.000 = 60.000 fra ny arbejdsgiver

  Med en indtægt på i alt 135.000 kr. lider hun ikke tab i perioden. Tvært imod. Og derfor skal den gamle arbejdsgiver ikke betale hende noget for den måned, der ligger ud over de tre første.

  Får hun derimod først det nye arbejde til 20.000 kr. i den fjerde og sidste måned af sin opsigelsesperiode, ser det således ud:

  3 x 25.000 = 75.000 fra gammel arbejdsgiver
  1 x 20.000 = 20.000 fra ny arbejdsgiver

  Med en indtægt på i alt 95.000 kr. lider hun altså samlet et tab på 5.000 kr. i perioden. Disse 5.000 skal den gamle arbejdsgiver betale.

 • Fritstilling og ferie

  Når du bliver fritstillet, vil din arbejdsgiver i videst mulig omfang betragte din ferie som varslet og afholdt i perioden.

  Alternativt skal I udtrykkeligt lave en aftale om, at du ikke pålægges ferie i fritstillingsperioden.

  Hovedferie

  Arbejdsgiver skal varsle din hovedferie (tre uger) med tre måneder. Så kun hvis du har en fritstillingsperiode, der rækker ud over tre måneder, vil det være muligt for arbejdsgiver at placere din hovedferie i perioden.

  Restferie

  Til gengæld skal din restferie (to uger) kun varsles med en måned. Så med mindre din fritstillingsperiode kun er en måned, vil din restferie altid blive betragtet som varslet og afholdt i fritstillingsperioden.

  Ved nyt job under fritstilling

  Reglerne om pålæggelse af ferie i fritstillingsperioden gælder også, selv om du tiltræder en ny stilling, mens du er fritstillet og derfor ikke får holdt den pålagte ferie.

  Den 6. ferieuge

  Der gælder særlige aftaler for den 6. ferieuge. 

 • Fritstilling og afspadsering

  Eventuelle timer til afspadsering vil som udgangspunkt blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden, med mindre I aftaler, at timerne skal udbetales.

Hvad er suspension?

Hvis du ikke fritstilles, men "suspenderes", betyder det, at du ikke behøver at møde på arbejde. Men du skal stå til rådighed.

Du må gerne tage andet arbejde i din opsigelsesperiode - uden modregning. Det kræver blot at din nye arbejdsgiver er indforstået med, at du står til rådighed for din gamle.

Er du i tvivl om reglerne om fritstilling, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.