Gå til sidens indhold

Love

For ansat personale gælder en række forskellige love. Dokumentlisten nedenfor.

For personale kan desuden være indgået kollektive overenskomster mellem DA og de ansattes organisationer. Det gælder for ansatte dyrlæger, veterinærsygeplejersker og veterinærsygeplejerskeelever.

For ansat personale skal der udstedes ansættelsesbeviser (eller ansættelseskontrakter) efter lov om ansættelsesbeviser. For ansatte dyrlæger og veterinærsygeplejersker skal de indgåede aftaler om ansættelsesaftaler følges. For veterinærsygeplejerskeelever anvendes den lovpligtige aftale.

For medejere kan der være indgået samarbejdsaftaler, som har indflydelse på eller supplerer ansættelsesforholdet.

Ansættelsesbevisloven
Funktionærloven
Ferieloven
Barselsloven
Ikke-diskriminationsloven
Lov om ligestilling af kvinder og mænd
Lov om lige løn til mænd og kvinder
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht beskæftigelse m.v.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15