Gå til sidens indhold

Om ADO

Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) varetager ansatte dyrlægers erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område - herunder løn, ansættelse og arbejdsforhold.

Bestyrelsen for Ansatte Dyrlægers Organisation

Formand Ida Tingman Møller
Telefon 2072 1336 
E-mail: FormandADO@ddd.dk
Kontrakter sendes til sekretariatet ddd@ddd.dk

Karen Dieckmann (Ansatte i Statskødkontrollen)
Kødkontrollen, DC Ringsted

Ann Sofie Olesen (Ansatte ved Forskning og Undervisning)
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND

Malene Kari Falkenberg (Privatansatte i øvrigt)
Lægemiddelstyrelsen

Neel Larsen (Offentligt ansatte i øvrigt)
Lægemiddelstyrelsen

Mia Vorslund-Kiær (Ansatte i klinisk praksis)
Hjørnegårdens Dyreklinik

Suppleanter
Karen Charlotte Brogaard Østergaard, Kødkontrollen, (Ansatte i Statskødkontrollen)
Elin Jørgensen, Københavns Universitet, (Ansatte ved Forskning og Undervisning)
Ane Cecilie Horstmann, Novo Nordisk, (Privatansatte i øvrigt)
Annette Vrist Gammelvind, Fødevarestyrelsen, (Offentligt Ansatte i øvrigt)
Mette Lindstrøm Jensen, klinisk praksis, (Ansatte i klinisk praksis) 

Følg ADO på Facebook 

Møde- og rejseafregning

Hver uge kan du læse nyt fra ADO i det ugentlige nyhedsbrev fra DDD.