Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Dyrlægeforeningens medlemmer beskæftiger sig med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og biomedicin.

C6A7291
  • Den Danske Dyrlægeforening har cirka 4.372 medlemmer 
  • 70 % af medlemmerne er kvinder og 30 % mænd
  • Der er cirka 2.600 erhvervsaktive medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening.

Medlemsfordeling

39 % af medlemmerne er ansatte dyrlæger, heraf er cirka:

  • 45 % er ansat i klinisk praksis (familiedyr, kvæg, heste og grise)
  • 35 % er ansat i staten (veterinær-, fødevare- og kødkontrol)
  • 19 % er privatansatte (uden for klinisk praksis)
  • >1 % ansat i regioner og kommuner.

17 % er virksomhedsejere (arbejdsgivere)
24 % er studerende
13 % er pensionister
3 % er ledige
4 % er udlandsansatte.

Medlemstallene er baseret på udtræk fra DDDs medlemssystem pr. 1. januar 2022.

Siden 1849

Den Danske Dyrlægeforening er grundlagt i februar 1849 og er Danmarks ældste fagforening. Grundlaget for stiftelsen var den første slesvigske krig. I datidens krigsførelse var heste helt centrale – og dermed var dyrlægerne uundværlige. Dyrlægerne ønskede en bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i foreningen: Den Danske Dyrlægeforening.