Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Dyrlægeforeningens cirka 4.100 medlemmer beskæftiger sig med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og biomedicin.

C6A7291
 • I alt er der 4.117 medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening 
 • 68 % af medlemmerne er kvinder og 32 % mænd
 • Der er cirka 2.500 erhvervsaktive medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening.

Medlemsfordelingen:

 • 50 % er ansatte dyrlæger, heraf er cirka:
     - 40 % er ansat i klinisk praksis (familiedyr, kvæg, heste og svin)
     - 38 % er ansat i staten (veterinær-, fødevare- og kødkontrol)
     - 20 % er privatansatte (uden for klinisk praksis)
     - 2 % ansat i regioner og kommuner.
 • 23 % er virksomhedsejere (arbejdsgivere)
 • 25 % er studerende
 • 2 % er udlandsansatte.

Medlemstallene er baseret på udtræk fra DDDs medlemssystem pr. 1. januar 2019.

Autoriserede dyrlæger i Danmark

December 2019 var der registreret 5.466 dyrlæger med autorisation i Fødevarestyrelsens dyrlægeregister VetReg. 

Siden 1849

Den Danske Dyrlægeforening er grundlagt i februar 1849 og er Danmarks ældste fagforening. Grundlaget for stiftelsen var den første slesvigske krig. I datidens krigsførelse var heste helt centrale – og dermed var dyrlægerne uundværlige. Dyrlægerne ønskede en bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i foreningen: Den Danske Dyrlægeforening.