Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Dyrlægeforeningens medlemmer beskæftiger sig med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og biomedicin.

C6A7291
  • Den Danske Dyrlægeforening har cirka 4.400 medlemmer 
  • 71 % af medlemmerne er kvinder og 29 % mænd.

Medlemsfordeling

40 % af medlemmerne er ansatte dyrlæger, heraf er cirka:

  • 50 % er ansat i klinisk praksis (familiedyr, kvæg, heste og grise)
  • 31 % er ansat i staten (veterinær-, fødevare- og kødkontrol, universiteter og myndigheder)
  • 18 % er privatansatte (uden for klinisk praksis)
  • >1 % ansat i regioner og kommuner.

16 % er virksomhedsejere (arbejdsgivere)
23 % er studerende
13 % er pensionister
4 % er ledige
4 % er udlandsansatte.

Medlemstallene er baseret på udtræk fra DDDs medlemssystem pr. 1. januar 2024.

Siden 1849

Den Danske Dyrlægeforening er grundlagt i februar 1849 og er Danmarks ældste fagforening. Grundlaget for stiftelsen var den første slesvigske krig. I datidens krigsførelse var heste helt centrale – og dermed var dyrlægerne uundværlige. Dyrlægerne ønskede en bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i foreningen: Den Danske Dyrlægeforening.