Gå til sidens indhold

Arbejdsløshed og dagpenge

Du kan som selvstændig sikre dig økonomisk i tilfældet af, at du skulle blive arbejdsløs.

Arbejdsløshed

Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig i tilfælde af arbejdsløshed. Du kan blive optaget som selvstændigt medlem i Akademikernes A-kasse. Du kan også vælge en A-kasse specielt for selvstændige, fx ASE. Dagpengereglerne gælder, uanset hvilken A-kasse, du vælger.

Dagpengeret

Forudsætningen for at få dagpenge er, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til mere end 30 timer om ugen. Desuden skal du helt være ophørt med virksomheden og stå til rådighed for andet lønnet arbejde.

Dagpengesatsen beregnes i forhold til indtægten i de 2 bedste hele regnskabsår, der er afsluttet de seneste 5 år.

Der er en karenstid på 3 uger efter dokumenteret ophør af virksomheden, før du kan få dagpenge.

Lønsikrende tillægsforsikring

DDD har indgået en aftale med TopDanmark, hvor du som medlem af DDD kan tegne en lønsikrende tillægsforsikring. Forsikringen er et tilbud om at være sikret en vis indtægt ud over dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs.

Forskellen mellem din hidtidige indtægt og dagpenge er ofte væsentlig, således at du i en overgangsperiode kan have brug for en ekstra indtægt til at dække de faste udgifter.

Under Lønsikring finder du prisliste, betingelser, tilmeldingsblanket mv. Der er forskellige priser alt efter, hvor lang en periode, du ønsker lønsikringen.

På det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen, må du ikke have kendskab til, at din virksomhed skal lukkes, og du skal være under 55 år.