Gå til sidens indhold

Tidsbegrænset ansættelse

Læs om dine rettigheder, når du er ansat i en tidsbegrænset stilling.

C6A7055

Ifølge loven har du som tidsbegrænset ansat krav på samme løn- og ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende ansættelse.

Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig i forhold til fastansatte, for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår, med mindre forskelsbehandlingen kan begrundes i rent objektive forhold.

Dette betyder også, at du som alle andre har ret til at gå på barsel i en tidsbegrænset stilling, ligesom du har ret til at holde ferie.

Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er objektivt begrundet i uforudset forfald som fx orlov og sygdom. Om en fornyelse er objektivt begrundet, beror på en konkret vurdering.

Der er forskel på tidsbegrænset og midlertidig ansættelse

Vær opmærksom på, at en tidsbegrænset ansættelse ikke er det samme som en midlertidig ansættelse.

En aftale om midlertidigt arbejde må vare maks. 1 måned, du har ikke nogen kontrakt, og ansættelsen kan opsiges uden varsel.

3 gode råd til midlertidigt ansatte

  1. Undersøg, hvilke rettigheder du rent faktisk har, som vedrører dine ansættelses- og arbejdsforhold.Søg hjælp og rådgivning i ADO om vilkår og fremme dine beskæftigelsesmuligheder.
  2. Vær åben omkring din arbejdssituation - både på og udenfor arbejdet - selv om det kan føles vanskeligt.
  3. Årsagerne til de midlertidige jobs er ofte strukturelle og aldrig den enkelte medarbejders "skyld". 

Er du i tvivl om reglerne om tidsbegrænset ansættelse, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.