Gå til sidens indhold

Fra gammel til ny ferielov

Fra september 2020 blev der indført "samtidighedsferie", hvor lønmodtagere kan afholde deres ferie i takt med, at de optjener den.

DSC 0245

Før skulle man vente et helt år og herudover vente fire måneder for at kunne afholde sine feriedage.

Fra 1. september 2020 var det slut. Og det betyder blandt andet, at helt nyudklækkede lønmodtagere også kan holde betalt ferie det første år, de er ansat.

Samtidighedsferie

Indtil september 2020 optjente vi betalt ferie i kalenderåret for derefter at holde ferie med løn fra 1. maj året efter og et år frem. Vi skulle så at sige spare helt op, før vi kunne begynde at bruge feriedage med betalt løn.

De nye regler gør op med det princip.

Fra 1. september 2020 kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem i stedet for at måtte vente. 

Ferieåret løber fremover fra 1. september til 31. august. I den samme periode - plus fire måneder frem (til 31. december) - vil du kunne afholde din ferie. 

Sådan går ferieregnskabet op

Er du "gammel" på arbejdsmarkedet, har du i 2019 optjent 2,08 feriedage i otte måneder - fra januar og frem til september. Det giver 16,64 feriedage, som du kan bruge i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Den ferie du optjente de sidste fire måneder af 2019, og den som du optjente frem til 31. august 2020, blev gengæld indefrosset og bliver først udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet, med mindre du har valgt at få den udbetalt i 2021 i forbindelse med coronakrisen.

Indefrysningen er uden praktisk betydning for dig. Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af fonden Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du får dem udbetalt.

Hvad med ferietillæget?

Også i den nye ferielov er der et ferietillæg på 1 % (det kan være højere i lokale overenskomster).

Din arbejdsgiver kan udbetale ferietillægget på to forskellige måder. Enten samtidig med du holder ferie, eller i to årlige rater i henholdsvis maj og august.

Hvad med feriefridage?

Feriefridage (den 6. ferieuge) og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferievejledning for privatansatte

ADO har i samarbejde med AC-organisationerne udarbejdet en vejledning om feriereglerne for privatansatte. Her kan du kan læse om, hvad den nye ferielov betyder for dig.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til reglerne om ferie, er du altid velkommen til at kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.