Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Vaccinationsanbefalinger til hund og kat

Læs her Faggruppe Familiedyrs vaccinationsanbefalinger af hund og kat. Anbefalingerne er baseret på WSAVAs guidelines for vaccination og titertesning af hund under danske forhold.

DDDs Faggruppe Familiedyr nedsatte i foråret 2021 en arbejdsgruppe bestående af dyrlæger med særlig viden om vacciner og titertest hos hunde. Gruppen har udarbejdet en kort folder på dansk om WSAVAs guidelines for vaccination og titertesning af hund under danske forhold.

Formålet med folderen er at give en læseren en overskuelig forklaring af WSAVAs vaccinationsguidelines og skærpe retningslinjerne for serologisk titertestning, idet der er kommet ny viden siden 2015.

Folderens indhold og DDDs vaccinationsanbefalinger er baseret på disse guidelines (anno 2015), der er udarbejdet af The Vaccination Guideline Group nedsat af The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).

WSAVA guidelines opdateres efter behov - senest i april 2024. Nyeste opdatering kan altid findes på WSAVAs hjemmeside www.WSAVA.org

Du finder folderen her

Hent folder med sideopslag

Faggruppe Familiedyr har ligeledes udarbejdet en folder med vaccinationsanbefalinger til dyreejere - Vaccination af din hund!.

Her kan du hente klientfolderen med sideopslag

OBS: I henhold til ny veterinærlægemiddelforordning 2019/6 artikel 106.1 skal dyrlægen følge produktets SPC. Dette kan afvige fra, hvad de internationalt anerkendte guidelines foreskriver. Dyrlægeforeningen arbejder på en afklaring om, hvordan evidensbaserede guidelines fremover kan anvendes.

Kort oversigt

Vacciner inddeles i henholdsvis kernevacciner og ikke-kernevacciner.

Kernevacciner bør gives til alle individer i populationen, i de anbefalede intervaller, for at sikre livslang beskyttelse mod infektionssygdomme af global relevans.

Anbefalinger for hund

Kernevacciner for hund inkluderer Hundesyge, Smitsom leverbetændelse samt Parvovirus diarré.

Alle danske registrerede kernevacciner indeholder modificerede levende virus (MLV). Dette betyder, at virus i vaccinen er intakt, men med reduceret virulens. Denne vaccinetype efterligner den naturlige infektion og er således mere effektiv end non-infektiøse (også kaldet dræbte eller inaktiverede) vacciner. 

Ikke-kernevacciner tilvælges ud fra en individuel vurdering af smitterisikoen i lokalområdet eller rejsebehov og omfatter fx vacciner mod Leptospirose, Borrelia, Parainfluenza, Bordetella, Herpes og Rabies. 

Anbefalinger for kernevacciner for hund

  • 8-ugers vaccination
  • Revaccination hver 4. uge indtil ≥ 16-ugers alder
  • Unghundevaccination ved 6-8 måneders alderen
  • Revaccination af voksne hunde maksimalt hvert 3. år.

Anbefalinger for kat

Kernevacciner for katte omfatter Kattesyge, Felin herpesvirus og Felin calicivirus.

Ikke-kernevacciner omfatter Chlamydia, Felin leukæmivirus og Rabies og tilvælges ud fra smitterisiko i lokalområdet eller rejsebehov.

Anbefalinger for kernevacciner for kat

  • 8 ugers vaccination
  • revaccination hver 4. uge indtil ≥ 16-ugers alder
  • Ungkatvaccination ved 6-8 måneders alderen
  • Revaccination af voksne katte maksimalt hvert 3. år.

For katte, der er i øget risiko for smitte med felin herpesvirus og felin calicivirus (udekatte, katte der skal i pension samt katte, der lever sammen med flere katte i husstanden), er årlig revaccination nødvendig for at opretholde immunitet.

En voksen kat med ukendt vaccinestatus vil efter en enkelt vaccination mod kattesyge være beskyttet, mens beskyttelse mod felin herpesvirus og felin calicivirus kræver to vacciner med 2-4 ugers interval.

Serologiske test til monitorering af immunitet for kernesygdommme hos hunde

Serologiske tests (titertests) kan anvendes som erstatning for revaccination, forudsat at ungehundene har modtaget hvalpevaccinationer, eller at den voksne hund er vaccineret tidligere. Læs mere om emnet i folderen ovenfor.

Attestering af vaccination - for dyrlæger

Opdateret januar 2023

I en vejledning fra Fødevarestyrelsen kan du læse om, hvordan EU-kæledyrspas udfyldes korrekt, og hvordan eventuelle fejl korrigeres.

Ifølge Fødevarestyrelsen anses EU-selskabsdyrspasset i udgangspunktet ikke som en vaccinationsbog, men et identifikationsdokument til brug for flytninger mellem medlemsstater af hunde, katte og fritter.

Det er derfor kun attestationer for rabiesvaccinationer, der skal fremgå af passet, og eventuelt også behandling mod rævens dværgbændelorm og RNATT (Rabies Neutralising Antibody Titre Test), hvor dette er relevant i forhold til den konkrete flytning, jævnfør reglerne i henholdsvis dyresundhedslovens forordninger og kæledyrsforordningen.

Der er alene medtaget plads til andre attestationer i passet, hvor det kan anvendes ved flytninger til tredjelande, og hvor der eventuelt kan være krav om yderligere vaccinationer mv., end de EU-reglerne forskriver.

Der er således ingen regler for, hvordan der under "andre vaccinationer" skal attesteres. Fødevarestyrelsen udtaler dog til DDD, at gyldigheden skal være i overensstemmelse med det, der fremgår af vaccinens markedsføringstilladelse. Ved kombinationsvacciner betyder det, at der er forskellige gyldighed for de forskellige komponenter.