Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljø skal tænkes ind i virksomhedens øvrige processer - både på det strategiske niveau og på det operationelle niveau, hvor de daglige opgaver udføres.

Alle virksomheder, uanset størrelse, skal integrere arbejdet med arbejdsmiljø i driften af virksomheden.

Selv i små virksomheder med under 10 ansatte, hvor der ikke er krav om en formel arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg eller grupper, skal ledelsen drøfte arbejdsmiljøet med de ansatte, og udarbejde en årlig plan for arbejdet.

Både drøftelsen og planen med medarbejderne skal virksomheden kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet.

 • Oversigt med lovkrav ud fra antal medarbejdere

   

   Antal ansatte i virksomheden 1-9  10-34 35 og derover
   Arbejdsmiljøorganisation  Nej

   

  Ja - et niveau

   

    Ja - flere niveauer

   Arbejdsmiljørepræsentant Nej Ja Ja
   Leder Nej Ja Ja
   Arbejdsmiljøudvalg Nej Nej Ja
   Arbejdsmiljøgruppe Nej Nej Ja
   Udgifter til lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja
   Arbejdsmiljødrøftelse årligt (husk skriftlig dokumentation for afholdelse)  Ja Ja Ja
  Arbejdspladsvurdering (APV) Ja Ja Ja
  Udarbejdes i samarbejde med miljøorganisationen og underskrives af denne Nej Ja Ja

   

En arbejdsmiljøorganisation opbygges ved, at der dannes en arbejdsmiljøgruppe for hver afdeling eller hvert område, der har en arbejdsleder. Hvis virksomheden har 20 ansatte eller derover, skal der desuden være et arbejdsmiljøudvalg.
 
Arbejdsmiljøorganisationen skal opbygges i et samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. De ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der indgår i arbejdsmiljøgruppen sammen med arbejdslederen. Arbejdsgiveren skal sikre, at samarbejdet kan etableres og give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at vælge arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden - herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. Arbejdsmiljøudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet.

Det gælder fx:

 • Udvidelse eller ombygning af virksomheden 
 • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler 
 • Indførelse af ny teknologi 
 • Indkøb og brug af stoffer og materialer 
 • Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder.

Læs mere hos Arbejdsmiljø i Danmark om kravene til en arbejdsmiljøorganisation og reglerne for arbejdsmiljøorganisationens arbejde. 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15