Gå til sidens indhold

Omsorgsdage

Omsorgsdage giver medarbejdere med børn under otte år ret til at holde særlige betalte fridage.

Scanstockphoto Image 4261011

Omsorgsdage er en ret, der fremgår af din overenskomst eller en særlig aftale.

 • På det offentlige område har du som fuldtidsansat hvert år ret til to omsorgsdage pr. barn. Det gælder til og med det år, hvor barnet fylder syv.
 • I klinisk praksis har du ifølge overenskomsten ingen omsorgsdage.
 • I det private i øvrigt skal du tjekke overenskomst, egen kontrakt eller personalehåndbog.
 • For dig, der er statsansat

  Som ansat i staten har du ret til to omsorgsdage med løn pr. barn hvert år - til og med året, hvor barnet fylder 7 år.

  Retten til omsorgsdage gælder uanset, på hvilket tidspunkt af året du er blevet ansat, og uanset om barnet er født/modtaget på et tidspunkt, hvor du ikke var ansat i en af statens institutioner.

  Du bestemmer selv 

  Der gælder ingen særlige betingelser for, hvad du skal bruge dagene til, og dagene kan holdes, når du har behov for det.

  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve arbejdsdage eller - efter aftale med din arbejdsgiver - i timer. Der gælder ingen varslingsfrister, ud over at du skal anmode om omsorgsdagene så tidligt som muligt.

  Hvis du bliver syg

  Bliver du syg, før omsorgsdagen er begyndt (dagen før), betragtes omsorgsdagen ikke som afholdt.

  Bliver du først syg på selve, betragtes dagen som afholdt.

  Vær opmærksom på:
  Du kan ikke spare omsorgsdage op. Hvis dagene ikke er brugt 31. december, bortfalder de.

  Du kan heller ikke få dagene udbetalt.

  I særlige tilfælde kan omsorgsdage overføres:

  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget.
  • Omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

  Retten til at overføre gælder her alle de omsorgsdage, du har ret til. Altså også omsorgsdage for søskende. 

  Omsorgsdage for børn født efter 1. april 1995 - gammel ordning

  For medarbejdere ansat før den 1. oktober 2005, der har børn født før den 1. oktober 2005, men efter den 1. april 1995, gælder gamle regler om omsorgsdage:
   
  Til og med det år hvor dit barn fylder 18, har du i alt ret til 10 omsorgsdage pr. barn. 

  • Dagene blev udløst i tilknytning til fødsel/adoption, forudsat at du var ansat i staten på det tidspunkt.
  • Du har ikke ret til omsorgsdage, hvis fødslen/adoptionen har fundet sted, før du blev ansat i staten.
  • En omsorgsdag betragtes som afviklet, uanset om du er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på omsorgsdagen.
  • Hvis du fratræder din stilling og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til ansættelse inden for statens område, overføres ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold.
   I andre tilfælde falder dagene bort, når du fratræder, og de kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.
  • Omsorgsdagene er uafhængige af tjenestefrihed på børns 1. og 2. sygedag.
 • For dig, der er ansat i region eller kommune

  Som ansat i region eller kommune har du ret til to omsorgsdage med løn pr. barn hvert år - til og med året, hvor barnet fylder 7 år.

  Retten til omsorgsdage gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, du er blevet ansat, og uanset om barnet er født/modtaget på et tidspunkt, hvor du ikke var ansat i en af statens institutioner.

  Du bestemmer selv 

  Der gælder ingen særlige betingelser for, hvad du skal bruge dagene til, og dagene kan holdes, når du har behov for det.

  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve arbejdsdage eller - efter aftale med din arbejdsgiver - i timer. Der gælder ingen varslingsfrister, ud over at du skal anmode om omsorgsdagene så tidligt som muligt.

  Hvis du bliver syg

  Bliver du syg, før omsorgsdagen er begyndt (dagen før), betragtes omsorgsdagen ikke som afholdt.

  Bliver du først syg på selve, betragtes dagen som afholdt.

  Vær opmærksom på

  Du kan ikke spare omsorgsdage op. Hvis dagene ikke er brugt 31. december, bortfalder de.

  Du kan heller ikke få dagene udbetalt.

  I særlige tilfælde kan omsorgsdage overføres:

  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget. 
  • Omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

  Retten til at overføre gælder her alle de omsorgsdage, du har ret til. Altså også omsorgsdage for søskende. 

Er du i tvivl om reglerne om omsorgsdage, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.