Gå til sidens indhold

Spørgsmål og svar om husdyr-MRSA

Mange dyrlæger oplever spørgsmål og tvivl om retningslinjer ved kontakt til sundhedsvæsnet. I mange situationer bliver dyrlægen også brugt som rådgiver for landmænd og ansatte, der har spørgsmål til håndtering i sundhedsvæsenet. Statens Serum Institut har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger i forhold til husdyr-MRSA. De vigtigste er opsummeret herunder.

_C6A2716.jpg

Hvad er dine pligter og dine rettigheder?

  • Du bør informere sundhedspersonalet om, at du arbejder med levende svin. Lægerne kan dermed vælge den rigtige antibiotikabehandling, hvis du har infektion, og sundhedspersonalet kan begrænse risikoen for at sprede MRSA til andre mere infektionsfølsomme patienter.
  • Du har krav på nøjagtig samme ydelser som alle andre.
  • Du kan få behandling, herunder invasive indgreb. Behandlingen må ikke udsættes udelukkende pga. MRSA. Hvis du skal opereres kan kirurgen i særlige tilfælde vurdere, at det er hensigtsmæssigt, at du ikke har MRSA på operationstidspunktet, og ordinerer derfor en bærerbehandling for MRSA inden operationen.
  • Du kan modtages i lægepraksis og indlægges på alle hospitalsafdelinger, og må ikke afvises pga. MRSA.
  • Børn må komme i skole og daginstitutioner, hvis de følger de generelle regler og ellers er raske.
  • Hvis du får konstateret MRSA, anbefaler vi, at din husstand undersøges og evt. gennemgår en bærer-behandling for at blive MRSA-fri.

Hvornår skal du podes?

• Du skal kun undersøges for MRSA, hvis du skal indlægges, opereres, er gravid eller har stafylokokinfektion.
      o Ved planlagt indlæggelse skal den henvisende læge foretage podningen. Et negativt podesvar må ikke være mere end 4 uger gammelt.
      o Ved akut indlæggelse vil du blive indlagt på isolationsstue og podet. 
           → Husstandsmedlemmer, der ikke har kontakt med grise, skal kun isoleres, hvis de er konstateret positive. Ved ukendt MRSA-status skal husstandsmedlemmer ikke isoleres.
      o Ved ambulant undersøgelse skal man normalt ikke undersøges for MRSA, medmindre der er tale om et kirurgisk indgreb.
      o Hvis du er gravid, bør du undersøges ved første graviditetsundersøgelse. 
          → Gravide bør genpodes, når de går fra på barsel og ikke længere har kontakt med grise. Hvis de fortsat er positive kan de gennemgå en bærer-behandling inden fødslen.
          → Gravide, der ikke arbejder med grise, kan umiddelbart gennemgå en bærer-behandling og kontrolpodes efterbehandling, samt igen 4 uger før termin.
      o Har du tegn til stafylokokinfektion, der ikke heler som forventet, bør du podes af hensyn til valg af antibiotika.

Hvornår skal du isoleres?

• Hvis du arbejder med grise, bliver du isoleres ved indlæggelse, uanset om du har fået konstateret MRSA eller ej.
     o Isolation indebærer at personalet vil anvende handsker og engangsovertrækskittel ved direkte kontakt, samt evt. maske hvis du har lungebetændelse
     o Pårørende må gerne komme på besøg - også selv om de arbejder med levende grise eller har MRSA. Pårørende er ikke forpligtet til at informere om deres beskæftigelse eller MRSA-status
     o I lægepraksis, hos tandlæge o.l. skal du ikke isoleres, det betyder, at du gerne må opholde dig i venteværelse, og du kan benytte konsultationen, når det er hensigtsmæssig for dig. Personale vil anvende handsker, maske og evt. overtrækskittel ved direkte tæt kontakt.

Hvordan skal du podes?

• Der podes fra næse og svælg, samt evt. perineum.

Hvem skal i bærerbehandling?

• Personer, der ikke jævnligt har kontakt med levende grise, bør gennemgå en bærer-behandling, fx:
     o Husstandsmedlemmer
     o Konsulenter, håndværkere o.l. der ikke jævnligt er i en stald
     o Gravide, der er gået på barsel
     o Særlige operationer, hvis kirurgen vurderer at man bør være MRSA-fri inden operationen.

Kilde: Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2016.

Kontakt til SSI

Husdyr-MRSA adskiller sig fra almindelige MRSA på en række områder både infektionshygiejnisk og sundhedsfagligt. Derfor er der en rådgivningstjeneste på Statens Serum Institut, hvor borgere herunder personer, der arbejder med grise, og sundhedspersoner kan få vejledning om problemstillingerne omkring husdyr-MRSA.

Husdyr-MRSA kan ligeledes få betydning for det enkelte menneskes liv, samt skabe reaktioner fra omgivelserne.

Rådgivningstjenesten rådgiver i alle henseender og tilbyder ligeledes undervisning uden beregning. Alle kan gøre brug af denne ydelse.

Rådgivningstjenesten kan kontaktes på mail mrsaidyr@ssi.dk eller telefon 4171 4866 (dagligt ml. 9-15). Spørgsmål om det obligatoriske hygiejnekursus kan rettes til telefon 4075 3214.

Kontakt

Mikala Ochsner Hald
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Mikala